>>június
28. június

ÖNFENNTARTÓ BORVIDÉK A CÉL, MOSOLYGÓS ARCOKKAL AZ UTCÁKON

2021. június. 28.|

A nagy meleg ellenére is nagy érdeklődés övezte a június 24-án megtartott Tokaji Iránytű beszélgetést. A találkozó apropója a nemrég elkészült Tokaji Borvidék Fejlesztési Koncepció és Program volt, amely a térség 2021-2027 időszakának fejlesztési irányait határozza meg. Váradi Zsuzsanna a térség elemzését rossz hírekkel kezdte, hiszen demográfiai mutatók tovább romlottak Tokaj-Hegyalján, a 2016-2019 időszakban a megyei trendeket meghaladó mértékű volt népességcsökkenés (3,1%, 2238 fő). Sajnos gyorsuló, az országos és a megyei átlagot meghaladó mértékű az elöregedés is a térségben (138,2%-ról 145,6%-ra nőtt). De jó hír, hogy csökkent a munkanélküliség, nőtt az óvodába beíratott gyerekek száma és 8%-kal növekedett a turisztikai szolgáltatások száma is. Jó hír az is, hogy a térség kiemelt figyelmet kap országos szinten, különleges helyzethez jutott a Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program által is. Várhatóan a térség hamarosan egy aktív, dinamikus gazdasági-turisztikai térséggé válik, hiszen kiemelt fókuszt kap a gazdaságfejlesztés, infrastruktúra, minőségi turizmus és a felsőoktatás.   A számadatok kapcsán Dévald István moderálása mellett beszélgetett Vinnai Balázs, üzletember, az IVSZ elnöke, Molnár Péter, borász, a Tokaj-Hegyközség elnöke és Váradi Zsuzsa turisztikai szakértő arról, hogy van-e értelme a hosszú stratégiáknak, hogy látják a térség jelenét, jövőjét. Balázs, aki a digitális vállalkozások világából érkezett, elmondta, hogy kulturális változást kell elérni ahhoz, hogy [...]

21. június

Megjelent a Tokaj-Hegyalja gyerekeknek könyv

2021. június. 21.|

Könyv készült a Tokaj-Hegyalja gyerekeknek oktatási program keretében. A Tokaj-Hegyalja épített, kulturális s természeti örökségét bemutató kiadvány már megérkezett a nyomdából. A térség negyedik osztályos diákjai szeptemberben kapják kézhez a gazdagon illusztrált kötetet, amely rengeteg játékos feladaton keresztül segíti a szűkebb és tágabb lakóhely komplex felfedezését. Az oktatási projekt részeként fejlesztett tokajhegyaljagyerekeknek.hu weboldalra felkerült egy belelapozó, így aki kíváncsi, ott belenézhet a kötetbe. A weboldal tanároknak szóló menüpontjában pedig elérhető négy projektnap letölthető módszertani anyaga, amelyek a térség pedagógusoknak kívánnak segítséget, inspirációt nyújtani, de akár egy az egyben kipróbálhatók.A Tokaj-Hegyalja gyerekeknek oktatási projekt szakmai része ezzel teljessé vált, az online felületen bárki megismerkedhet a részleteivel. A projekt szeptember 7-én ünnepélyes könyvátadóval zárul Tokajban.  

18. június

Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program Kistelepülési Fejlesztési Alap pályázat tervezete

2021. június. 18.|

A kormány által 2020. évben elfogadott Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program fő célja a térség turisztikai vonzerőjének növelése mellett a hosszútávú fenntartható fejlődés, a Térség népességmegtartó erejének növelése, az életfeltételek minőségi javítása, az elvándorlás megállítása. A Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program keretében tervezett a Pénzügyminisztérium részéről a Kistelepülési Fejlesztési Alap elnevezésű, mintegy négymilliárd forint keretösszegű pályázat meghirdetése a Tokaj-Zemplén térségfejlesztési programban érintett települési önkormányzatok számára Wáberer György, Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítása mellett. A Pályázati Kiíráson elsősorban önkormányzati települési infrastruktúra fejlesztésére, valamint közösségi célú, közszolgáltatási vagy kulturális funkcióval bíró létesítmények, építmények, terek felújítására, funkcióbővítésre is lehet majd pályázni. Többek között ebbe a kategóriába tartozik bölcsődék, óvodák, oktatási, egyházi vagy szociális intézmények korszerűsítése. A támogatás mértéke 100%-os támogatásintenzitás mellett, településenként minimum 10 millió-maximum 150 millió forintban lett meghatározva. A Pályázati Kiírásra pályázatot nyújthatnak be azok a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Programban nevesített települési önkormányzatok (GFO 321), ahol a statisztikailag igazolt lakosság szám nem éri el a 3000 főt, és a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési programban nevesített egyedi projektek forrásigénye alapján meghatározott egy főre eső fejlesztési forrás mértéke nem éri el a 450 000 Ft-ot.   A fentiekben meghatározott településeken működő egyházak, illetve azok intézményei (GFO 552) is részt vehetnek a pályázaton, de csak az adott önkormányzattal (GFO 321) közös [...]

07. június

Tokaj-Hegyalja jövőjéről tanácskoztak

2021. június. 07.|

A Tokaji Bornapok keretében június 5-én minikonferenciát tartottak  Tokajba. A város szülöttjéről elnevezett Paulay Ede Színházban tartott esemény központi témája a borvidék jövője volt. A vendégeket Posta György polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy a találkozó egyik apropója, hogy elkészült az új polgármesterek bora, amelynek egyben ez az esemény az átadási ceremóniája is. A térség országgyűlési képviselői kezdték az előadások sorát. Hörcsik Richárd az összefogás fontosságát hangsúlyozta, míg Koncz Zsófia a közeljövőben megvalósuló térségi fejlesztésekről beszélt. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának elnöke, Wáberer György kormánybiztos a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Programot mutatta be. A program célja, hogy a borvidék és Zemplén, a természeti-kulturális és gasztronómiai adottságait jobban kihasználva, váljék Magyarország harmadik legvonzóbb turisztikai térségéve. Ehhez elsősorban jó minőségű utakra van szükség, ezért a program legjelentősebb tétele a közúthálózat fejlesztése, amely már ebben az esztendőben megkezdődik. Ugyanilyen fontos, hogy a történelmi településközpontok arculata megújuljon, illetve a visszakapja régi pompáját Sárospatak, Tokaj és Sátoraljaújhely belvárosa. Természetesen a kisebb települések számára is nyílik lehetőség a településkép javítására erre egyrészt dedikált források állnak rendelkezésre, másrészt pedig még idén nyáron megjelennek pályázati kiírások is. Stumpf István a Tokaj-Hegyalja Egyetemről tartott előadást. A felsőoktatás modellváltásáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, hogy az új egyetem együttműködésre törekszik a borvidék minden településével és [...]