MUNKASZERVEZET

A Tanács munkaszervezete, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. felel a Nemzeti Programban megfogalmazott célok megvalósításáért. A munkaszervezet részben költségvetési támogatásból, részben pedig saját bevételeiből működik.

A Tokaji Borvidék átfogó fejlesztésének feladata megköveteli, hogy a munka során a térség összes érintettjével, illetve az érintettek reprezentatív képviselőivel együttműködjön.

A partnerek közül a legfontosabbak közé tartoznak a térség településeinek polgármesterei, akiknek tapasztalatát, véleményét, a jövővel kapcsolatos elképzelését – legalább az általuk vezetett település, de sokkal inkább a térség egésze kapcsán – a munkaszervezet kiemelten figyelembe veszi. A településvezetők mellett fontos a közigazgatás helyi és térségi vezetőivel történő kapcsolattartás, továbbá a fejlesztésekben érintett területeken – többek között köznevelés, szakképzés, felsőoktatás – működő állami és nem állami feladatellátókkal való együttműködés.

A települések egyéni lehetőségeinek feltárása és megismerése kiemelten fontos a jövő fejlesztési irányaihoz való alkalmazkodás szempontjából. Cél, hogy a rendelkezésre álló európai uniós és hazai forrásokból a Tokaji Borvidék fejlesztései összehangoltan, egymást erősítve és kiegészítve valósuljanak meg.

MUNKATÁRSAINK

Dévald István

ügyvezető igazgató

Felnőttképzési és kulturális menedzser szakon végzett a Debreceni Egyetemen 1996-ban. Ügyvezetői kinevezését megelőzően 2016 óta dolgozik a munkaszervezetben, ahol projektmenedzseri feladatokat látott el.Korábban a borvidék és Tokaj város kulturális, közművelődési életében tevékenykedett hosszú időn át, ugyanakkor jelentős tapasztalatokkal rendelkezik az európai uniós és hazai fejlesztési projektek terén.Több Tokajban sikeresen lezárult nagy projekt megfogalmazásában, előkészítésében és lebonyolításában vett részt projektkoordinátorként, illetve projektasszisztensként. Ilyen volt a Borok Háza felépítése, a zsinagóga rekonstrukciója, a Paulay Ede Színház megvalósítása és a Fesztiválkatlan megépítése. Korábbi munkaköre révén kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a borvidéken. A világörökség témakörében részt vett két közvélemény kutatásban (2009, 2015). Ennek köszönhetően tisztában van a borvidékünk előtt álló nagy kihívásokkal, a helyi társadalmat leginkább foglalkoztató problémákkal és a világörökséggel kapcsolatos identitással.

Karóczkainé Kerchner Anikó

gazdasági igazgató

Sárospatakon született, így Zempléni lakosként szívén viseli a régió fejlődését, a térségben élők sorsát. Édesapja révén a gyökerei Hercegkúthoz kötik, ennek köszönhetően nagy értéket képvisel számára a Tokaji borvidék. 1998 óta gazdasági vezetőként tevékenykedik. Szakmai tapasztalatainak nagy részét a vállalkozói és a nonprofit szektorban szerezte. 2011-től foglalkozik Európai Uniós projektek koordinálásával, pénzügyi vezetésével, ezenkívül számos kiemelt projekt végrehajtásában vett részt az elmúlt években.

Máté Petra

projektigazgató

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett közgazdász diplomát. Szakmai pályafutását egy debreceni tanácsadó cégnél kezdte, ahol az Európai Uniós projektek megvalósulásának első lépcsőfokaként pályázatíróként dolgozott. 2015-ben a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. budapesti központjába került, ahol először projektkoordinátori, majd ezt követően projektmenedzseri pozícióban tett szert a projektek megvalósításához szükséges ismeretekre, több évig a Fiatalok Vállalkozóvá válásának támogatásában vállalt vezető szerepet. 2019. februártól projekt koordinátorként csatlakozott a Tanács munkaszervezetéhez, ahol több éves tapasztalatai alapján segíti a Tokaj Borvidék fejlesztéseinek mielőbbi sikeres megvalósulását és a Tanács munkáját.

dr. Szakályné Szmetena Lívia

projektkoordinátor

2003-ban végzett a Nyíregyházi Főiskolán gazdálkodási szakon. 3 gyermekének születését követően 2011-től először a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaként, majd 2012. novemberétől Tokaj Viridis Kft. munkavállalójaként projektmenedzserként dolgozott, feladata az Európai Uniós és hazai támogatási források pályázatának elkészítése és elszámolása volt.A munkaszervezethez 2020. januárjától csatlakozott, ahol projektkoordinátorként szakmai ismereteit hasznosítva segíti az uniós pályázatok megvalósítását.Elkötelezett a világörökségi borvidék épített örökségének védelmében, célja, hogy értékszemléletű műemléki helyreállítással és új funkciókkal a korszerűsített épületek társadalmi, gazdasági és kulturális hasznot hozzanak a térség lakói számára.Fontosnak tartja magánemberként a társadalmi szerepvállalást, tokaji lakosként aktív szereplője a civil életnek és erre tanítja gyermekeit is.

Ártim László

projektkoordinátor

1998-ban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében futó szerkezetátalakítási program menedzsereként kezdtem térségfejlesztési pályafutásomat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökségnél. 2004-től a NORDA Nonprofit Kft. munkatársaként részt vehettem az Észak-magyarországi Operatív Program megvalósításában, melynek keretében megvalósulhattak 2006-2015 között a Tokaj-Zemplén térséget érintő jelentősebb fejlesztések. Az elmúlt három évben a Magyar Turisztikai Ügynökség munkatársaként Magyarország világörökségi helyszíneinek fejlesztését célzó projektekben, ezek között a Tokaj-Zempléni térség világörökségi területét érintő turisztikai fejlesztésének megvalósításában működtem közre a Tokaj Borvidék Fejlődésért Nonprofit Kft. szakértőivel együttműködve, akikkel most már munkatársként dolgozhatok a régió fejlődésért. Agrármérnöki, közgazdász és turisztikai menedzser diplomával rendelkezem.

Horváth László

világörökségi projekt koordinátor

Horváth László agrár és közgazdasági üzemmérnök, közgazdasági menedzser (MBA) diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudo­mányi Karán. 1995-tól 2000-ig a KKV szektort érintő gazdaságfejlesztési és képzési modulokban, 2000-től térségi és területfejlesztési felzárkóztatási és vidékfejlesztési programok kidolgozásá­ban és operatív lebonyolításá­ban vett részt. 2016. márciusától projekt koordinátorként dolgozik a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munka­szervezetében. Átfogó, együttműködésen alapuló, konzorciális, tematizált térségi gazdaság­fejlesztési projektek generálá­sát, sikeres lebonyolítását tarja elsődleges célnak a Borvidéken, ahol valamennyi település és szektor szereplő aktívan képviselteti magát.

Ivaskovics Ivett

kommunikációs szakértő

Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte orosz- politológia szakon, majd a Budapesti Kommunikációs Főiskolán szerzett média grafikai szaktanácsadó szakiránnyal szerzett diplomát. Országos médiában és grafikai stúdióban szerzett több éves szakmai tapasztalat után az Emberi Erőforrások Minisztériumának Parlamenti Főosztá­lyán dolgozott évekig, ahol a tárca parlamenti feladatainak és kommuni­kációjának a koordinálása volt a fela­data. Fontosnak tartja a Tanács munkájáról történő hatékony tájékoztatást, közelebb hozva azt a helyi lakosok számára. Kiemelten foglalkozik a helyi és az országos médiával való kapcsolat­­építéssel, a borvidék hírét és ezen belül a Tanács hírnevét öregbítő sajtómeg­jelenésekkel.

Szabó-Várkonyi Hajnalka

projektkoordinátor

A Debreceni Egyetem Bölcsészet­tudományi karán pszichológus diplomát szerzett a munkapszichológiára specializálódva. Budapestre költözése után egy központi hivatal vezetője mellett kezdett dolgozni, ahol belső kommunikációs feladatok mellett konferenciák és rendezvények szervezésében szerzett tapasztalatot. A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.-ben projekkoordinátori feladatok ellátása mellett turisztikai fejlesztések terén segíti a Tanács munkáját.

Tóth Marianna

irodavezető, Tokaj

1982-ben végzett Miskolcon vízgazdálkodási szakon, majd 2004-ben a Nyiregyházi Egyetem titkárságvezetői szakán felsőfokú képzésben részesült. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Hajózási Szolgálat titkárságán 33 évet töltött, ahol az adminisztrációs feladatokat látott el. Kis kitérő után ismét irodai alkalmazottként folytatja pályafutását a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munkaszervezetében, ahol irodavezetői feladatokat lát el. Tokaji születésűként elhivatott a borvidék, ezen belül Tokaj városának fejlődését és fejlesztését illetően.

Iván Tünde

pénzügyi és államháztartási referens

2005-ben Informatikus közgazdász diplomát szerzett a Gábor Dénes Főiskolán. Államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelői végzettséggel, továbbá környezetvédelmi termékdíj ügyintézői képesítéssel rendelkezik. 2000. évtől Tokajban él és dolgozik. 15 évig a Tokaj Város Önkormányzat adóügyi ügyintézőjeként illetve anya­könyv­vezetőjeként dolgozott munkája során széles rálátást szerzett a település és annak lakóit illetően. 2015. március 16. naptól a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munka­szervezetének munkavállalója pénzügyi és államháztartási referens pozícióban. Szakmai munkája során szerzett tudását a borvidék fejlődésének elősegítésében akarja kamatoztatni.