I. MFP-KTF/2020- Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című  pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban:
2020. április 22. és 2020. május 22. között van lehetőség.

A pályázat célja:

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető az önkormányzat vagy az önkormányzati társulás tulajdonában lévő ingatlanon lévő közösségi
intézmények tereinek építésére, felújítására, közösség építését segítő személy programszervezőként való foglalkoztatására

A kérelmezők köre:

Kérelmet nyújthatnak be azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. Azok a helyi önkormányzati társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A támogatás összege:

A Közösségi épületek építése, külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése esetén a támogatási összeg maximum 30 000 000 forint. Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása esetében az igényelhető támogatás maximális összege 2.969.460 forint.

Bővebb információ, forrás: Magyar Falu Program


II. MFP-EKT/2020-Egyházi közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Egyházi Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás című  pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban: 2020. április 22. napjától 2020. május 22. napjáig van lehetőség.

A pályázat célja:

Támogatás igényelhető egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi tereinek, továbbá már meglévő, használaton kívüli épületek, épületrészek (különösen: plébánia, parókia, egyházi közösségi és gyülekezeti ház, imaház, kivéve:templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária) felújítására, bővítésére, új közösségi tér kialakítására, valamint az egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására.

A kérelmezők köre: 

Kérelmet nyújthatnak be a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak melyek megfelelnek a kiírásban szereplő minden feltételnek.

A támogatás összege:

Egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi célra használt illetve
használandó tereinek, és jelenleg használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása, közösségi épületek építése esetén a támogatási összeg maximum 30 000 000 forint.
Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – egyházi közösségszervező bértámogatásának nyújtására az igényelhető támogatás maximális összege 2 969 460 forint.

Bővebb információ, forrás: Magyar Falu Program