A TOKAJI BORVIDÉK HELYZETÉRTÉKELÉSE

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács gondozásában megjelent „A Tokaji Borvidék Helyzetértékelése” című tudományos munka, valamint „Természet-Hagyomány-Modernitás” című összefoglaló kiadvány, amely a helyzetértékelés kivonatát tartalmazza. 

2014. február 25-én a Tokaji borvidék kiemelt térséggé vált. Ez a kiemelt térségi szintű területfejlesztési koncepció és program elkészítésére és a Kormány számára történő benyújtására vonatkozó kötelem feladatát rótta a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács számára.

A 218/2009. kormányrendelet rendelkezése értelmében a tervezési munka előkészítő és javaslattevő fázisból áll. Az előkészítő fázisban rendszerezni és értékelni kell a fejlesztésre ható tényezőket (helyzetértékelés), valamint vizsgálni a fejlesztés lehetséges irányait. A javaslattevő fázisban ki kell dolgozni a kiemelt térség koncepcióját (jövőképét) és programját.

A területi tervek javaslattevő fázisának megalapozó munkarésze a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat is.

A területfejlesztési koncepció és program készítése párhuzamosan zajlik, azonban előterjesztése és Kormány általi elfogadása két lépésben javasolt:

  • A területfejlesztési koncepció elkészítése, társadalmasítása, előterjesztése és elfogadása.
  • A területfejlesztési program elkészítése közösségi tervezéssel, stratégia munkacsoport, tematikus műhelyek felállítása, a program előterjesztése és elfogadása.

Tokaj-Hegyalja területfejlesztési koncepció és program alapját a Tokaji borvidék helyzetértékelésének eredményei adják. A helyzetértékelés statisztikai mutatók idősoros összehasonlító elemzéseivel trendeket mutat be és helyzetképet nyújt a térség társadalmi, gazdasági, környezeti és infrastrukturális állapotáról.

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács gondozásában megjelent „A Tokaji Borvidék Helyzetértékelése” című dokumentum (szerk. Dr. Luda Szilvia, Dr. Váradi Zsuzsanna), valamint „Természet-Hagyomány-Modernitás” címmel elkészült egy összefoglaló kiadvány, amely a helyzetértékelés kivonatát tartalmazza.

A helyzetértékelő dokumentum nyitott marad annak érdekében, hogy az adatok aktualizálása egyfajta monitoring eszközként képes legyen bemutatni a fejlesztési eredményeket.  Észrevételeiket köszönettel várjuk az info@tbft.hu e-mail címen.

A dokumentum online elérhető a jobb oldalon látható linken, illetve átvehető személyesen  a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. irodájában (3910 Tokaj, Dózsa Gy. utca 2.)