A TOKAJI BORVIDÉK TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A Tokaji Borvidék Területfejlesztési Programja, a borvidék hosszú távú területfejlesztési koncepciójában foglalt jövőkép és átfogó célok eléréséhez határozza meg a térség középtávú stratégiai céljait, továbbá a 2020-ig megvalósítandó operatív intézkedéseket a fejlesztési prioritások mentén a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének megfelelően.

A térség helyzetelemzésén, helyzetértékelésén, valamint a hosszú távú fejlesztési koncepcióján alapuló, középtávú fejlesztési célkitűzéseket megfogalmazó stratégiai és konkrét intézkedési területeket felvázoló operatív program a 2014-2020-as európai uniós programozási időszak feltételrendszeréhez és tervezési időszakához igazodik.

A helyzetképet, mint kiindulási alapot és a koncepciót, mint hosszútávú jövőképet figyelembe véve konkrét, középtávú intézkedési programcsomag került összeállításra a Területfejlesztési Programban indikatív források megjelölésével.

A program véleményezésére szánt minimum 45 napon túl lehetőséget biztosítunk a további észrevételek megküldésére. Ennek értelmében a partnerségi észrevételek megküldésének határideje 2017.január 20. 16 óráig meghosszabbításra kerül. A véleményeket, hozzászólásokat a véleményező adatlapon kell visszaküldeni elektronikus formában az ivett.kolossvary@tbft.hu e-mail címre elérhetőség (név, postai cím, e-mail, telefon) megadásával. 

LETÖLTHETŐ

A Tokaji borvidék Területfejlesztési Programja