Bodrogkeresztúr

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

Bodrogkeresztúr keresztény szakrális műemléki épülete 1220 körül épült. A régészeti feltárás során páratlan értékű középkori freskókra bukkantak. A GINOP 7.1.6-16-2017-00005 kódszámú pályázat keretében cél a késő gótikus jegyek megóvása a templom teljes rekonstrukciójával. Egy kiállítási tér kerül kialakításra az épülethez csatlakozó oratóriumi szárnyban ahol II. András királysága idején létesült középkori hadiút (ún. Halicsi út) és a keresztes lovagkor emlékei kerülnek bemutatásra.

A Bodrogkeresztúri Római Katolikus Plébánia konzorciumi tag az eredményes ajánlatkérési eljárást követően szerződést kötött a Harcon Építés Kft-vel 2020. július 27.-én. A kivitelező a munkaterületet július 30-án vette át, majd megkezdte a templom felújítását, a beruházás.

GALÉRIA

A Római Katolikus Templom terve

A fejlesztés jelenlegi állapota