BODROGKERESZTÚR

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

Bodrogkeresztúr keresztény szakrális műemléki épülete 1220 körül épült. A régészeti feltárás során páratlan értékű középkori freskókra bukkantak. A   (GINOP) 7.1.6-16-2017-00005 kódszámú pályázat keretében cél a késő gótikus jegyek megóvása a templom teljes rekonstrukciójával. Egy kiállítási tér kerül kialakításra az épülethez csatlakozó oratóriumi szárnyban ahol II. András királysága idején létesült középkori hadiút (ún. Halicsi út) és a keresztes lovagkor emlékei kerülnek bemutatásra.

A Bodrogkeresztúri Római Katolikus Plébánia konzorciumi tag az eredményes ajánlatkérési eljárást követően szerződést kötött a Harcon Építés Kft-vel 2020. július 27.-én. A kivitelező a munkaterületet július 30-án vette át, majd megkezdte a templom felújítását. A templomtérből elszállításra kerültek a felújítandó berendezések(padok, oltárasztal, szószék, gyóntatószék), elbontásra került a Lourdesi oltár, a festő, a fal és a kőrestaurátor kutatási tevékenysége elkezdődött. A templomtorony teljes állványozását követően megtörtént a vakolat eltávolítása, a felső deszkázat cseréje, a párkány készítése, a toronysisak ácsszerkezetének megerősítése és lemezfedése. A régészeti ásatás folytatódott a szentélyben és a templom északi oldalán, a kivitelezés novemberben 20 %-os műszaki készültségű.

GALÉRIA

A Római Katolikus Templom terve
A fejlesztés jelenlegi állapota