TÁRSADALOM

Tokaj-Hegyalja térségében 27 önálló önkormányzattal rendelkező település közül 5 (Abaújszántó, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj) városi ranggal rendelkezik. 2011-ben a városok közül a legnépesebb Sátoraljaújhely volt, amely 15487 fős lakónépességet számlált. A legkisebb népességgel Szegilong rendelkezett, 201 fő lakta. Az országos folyamatokkal összhangban a népesség fogyása és elöregedése tapasztalható 1990 óta, ami alól kivételt képez Bekecs és Bodrogkisfalud, ahol a vizsgált időszakban kismértékben nőtt az állandó népesség. A legnagyobb mértékű csökkenést Erdőbényén regisztrálták, ami megközelíti a 800 főt.

Tarsadalom_1170×400

A NEMZETISÉGEK ARÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA

A legutóbbi két népszámlálás szerint a legnagyobb lélekszámban a roma, a német és a szlovák kötődésű lakosság volt jelen. A magukat romának vallók száma 2001-ben 3636 fő, addig 2011-ben 4484 fő volt. Közel 500 fővel növekedett a német kötődésűek száma, a szlovák pedig  282 főről 316 főre nőtt. Az ukrán (73 fő) és a ruszin (72 fő) kötődésűek száma is növekedett, 2011-re  növekedett, és utóbbi a 220 főt is meghaladta. A román nemzetiségűek száma az elmúlt évtizedben megkétszereződött, így 80 fő fölé emelkedett. 2011-ben a hetedik legnépesebb nemzetiség az orosz volt (33 fő), amely 2001-ben nem szerepelt a statisztikában. Kevesebben lettek a magukat lengyelnek vallók (26 főről 21 főre) csakúgy, mint a teljesen eltűnő görög, szlovén, örmény és bolgár nemzetiségűek (2001-ben számuk 16; 14; 2; illetve 1 fő volt). 2001-ben 5 fő vallotta magát zsidónak, 2011-ben ez a nemzetiségi kategória nem jelent meg a népszámlálási adatokban.

KULTURÁLIS ÉS VALLÁSI ÉRTÉKEK

Szinte minden településen vegyes a vallásfelekezeti összetétel. A római katolikus, görög katolikus és református templomok élő közösségekkel, az ortodox és a zsidó egyházi épületek többhelyen emlékként vannak jelen, de egy-két településen megfigyelhetünk vallási-közösségi megújulásukat. Kiemelkedően fontos a terület zsidó öröksége. A mádi zsinagóga EuropaNostra-díjas felújított műemlék épülete Európában egyedülálló művészeti emlék, amelynek tudatosítása a világörökségi kezelési terv egyik lényeges eleme lehet.

Tarsadalm1_1170×400

A TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS PROBLÉMÁK KEZELÉSE

A települések legnagyobb súlyú hátrányos helyzetű csoportjai a mélyszegénységben élők, az idősek és a fogyatékkal élők. Az első, vagyis a legnagyobb szegénységben élők csoportját 2011-ben négy különböző intézmény látta el a térségben. Golop és Szegilong kivételével minden településen elérhető volt a szociális konyhai étkeztetés.  A falugondnoki szolgálat négy településen volt elérhető (Erdőhorváti, Sárazsadány, Szegilong és Szegi). A falugondnok feladatköre többrétű, elsősorban a különféle ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférését segíti az arra rászorulóknak. A hajléktalanok részére kétféle intézmény állt rendelkezésre, mindkettő Sátoraljaújhelyen. A nappali ellátás során a társas kapcsolattartás, higiéniai szükségletek kielégítése, az időszakos éjjeli menedékhelyen pedig a fedél nélkül élők éjszakai elhelyezése valósulhat meg.

LETÖLTHETŐ