A tokaji borvidék monitoringjelentése

A területi monitoringról szóló 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint e szervezetek feladata a megyei (fővárosi), illetve kiemelt térségi területfejlesztési koncepció felülvizsgálata és az alapján módosítása, valamint a megyei (fővárosi), illetve kiemelt térségi területfejlesztési program értékelésen alapuló felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása.

A fenti jogszabályi környezethez kapcsolódóan a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács rendszeresen monitoringjelentést készít, amelynek elsődleges célja, hogy kvalitatív és kvantitatív kutatási eredmények, statisztikai adatelemzés segítségével feltárja, milyen változások történtek a Tokaji Borvidéken a 27 település társadalmi-gazdasági és környezeti vonatkozásban.