KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Elérhetőség:

Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
3910 Tokaj, Dózsa György utca 2.
Postacím: 3911 Tokaj, Pf. 5.
+36 47 552 030
+36 47 552 031
info@tbft.hu
www.tbft.hu

Cégjegyzékszám: nyilvántartja a Miskolci Törvényszék Cégbírósága, Cg.05-09-027569
Adószám: 25102147-2-05

A Társaság irányítása
A Társaság általános stratégiai irányítását az Alapító, operatív irányítását az Ügyvezető látja el. A Társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, ezért a taggyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja. A Társaságnál taggyűlés tartása helyett az Alapító döntését kell kérni. Az Alapító a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben írásban határoz, a döntés az Ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá. Az Alapító határozatait az Ügyvezető köteles késedelem nélkül a Határozatok Könyvébe bevezetni.

A Társaságnál a Felügyelőbizottság létrehozása kötelező, amely három természetes személyből áll. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító nevezi ki és hívja vissza. Az Alapító a visszahívás jogát bármikor, indoklás nélkül gyakorolhatja.

Tevékenységre vonatkozó adatok
Szervezet tevékenysége, feladat és hatásköre
A Munkaszervezet részletes feladatait a Tanács Szervezeti és működési szabályzata és ügyrendje tartalmazza. A Munkaszervezet célja, hogy elősegítse a Tanács céljainak megvalósítását, szervezze tevékenységét, előkészítse és végrehajtsa döntéseit.

Közzétételi kötelezettség:

Közzétételi kötelezettség

Közzétételi kötelezettség 2017

Közzétételi kötelezettség 2018_08_31

Közzétételi kötelezettség 2019 02 02

Közzétételi kötelezettség 2019 05 31

Közzétételi kötelezettség 2019 11 15

Közzétételi kötelezettség 2020 10 01

Közzétételi kötelezettség 2021 03 01

Közzétételi kötelezettség 2021 07 01

Közzétételi kötelezettség 2021 08 01

Közzétételi kötelezettség 2021 10 06

Közzétételi kötelezettség 2022 01 01

Közzétételi kötelezettség 2023