KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Elérhetőség:

Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
3910 Tokaj, Dózsa György utca 2.
Postacím: 3911 Tokaj, Pf. 5.
+36 47 552 030
+36 47 552 031
tbft@tbft.hu
www.tbft.hu

Cégjegyzékszám: nyilvántartja a Miskolci Törvényszék Cégbírósága, Cg.05-09-027569
Adószám: 25102147-2-05

A Társaság irányítása
A Társaság általános stratégiai irányítását az Alapító, operatív irányítását az Ügyvezető látja el. A Társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, ezért a taggyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja. A Társaságnál taggyűlés tartása helyett az Alapító döntését kell kérni. Az Alapító a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben írásban határoz, a döntés az Ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá. Az Alapító határozatait az Ügyvezető köteles késedelem nélkül a Határozatok Könyvébe bevezetni.

A Társaságnál a Felügyelőbizottság létrehozása kötelező, amely három természetes személyből áll. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító nevezi ki és hívja vissza. Az Alapító a visszahívás jogát bármikor, indoklás nélkül gyakorolhatja.

Tevékenységre vonatkozó adatok
Szervezet tevékenysége, feladat és hatásköre
A Munkaszervezet részletes feladatait a Tanács Szervezeti és működési szabályzata és ügyrendjét tartalmazza. A Munkaszervezet célja, hogy elősegítse a Tanács céljainak megvalósítását, szervezze tevékenységét, előkészítse és végrehajtsa döntéseit.

Közzétételi kötelezettség:

Közzétételi kötelezettség

Közzétételi kötelezettség2017

LETÖLTHETŐ