FMP-E/2001/4.1.008 Élet a Hernád és a Bodrog folyók között

A projekt címe/Názov projektu: Élet a Hernád és a Bodrog folyók között/Život medzi riekami Hornád a Bodrog Program spolupráce
Projekt azonosító száma, HOBO ID/Číslo žiadosti: FMP-E/2001/4.1.008
Akronym projektu: HOBO
Vezető partner/vedúci partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Határon túli partner/Cezhraničný partner: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljes költségvetés/Celkový rozpočet: 58 800,88 EUR
ERFA hozzájárulás/príspevok ERDF: 49 980, 74 EUR

RAR

 

A projekt fő célja a Bodrog és a Hernád folyók által meghatározott térség felkészültségének növelése a határon átnyúló együttműködés területén. E célt a terület és annak lehetőségeinek alapos elemzésével, a helyi szereplők hálózatának kiépítésével és határon átnyúló partnerségek létrehozásával szeretnénk elérni, amelyet a határon átnyúló projektek tárházának összeállítása követ. A projekt végrehajtását követően a fő kimenetel egy háromnyelvű (SK/HU/EN) stratégiai dokumentum lesz, amely jelentős, határon átnyúló hatást gyakorol a célterületre. 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie pripravenosti územia definovanom riekami Bodrog a Hornád na rozvoj v oblasti cezhraničnej spolupráce. Uvedený cieľ chceme dosiahnuť dôkladnou analýzou územia a jeho potenciálu, zosieťovaním miestnych aktérov a tvorbou cezhraničných partnerstiev, čo bude nasledovať zostavenie zásobníka cezhraničných projektov. Hlavným výstupom projektu po jeho zrealizovaní bude vypracovaný 3-jazyčný (SK/HU/EN) strategický dokument s významným cezhraničným dopadom na cieľové územie.  Uvedený strategický dokument bude slúžiť ako podklad pre cezhraničný rozvoj na najbližšie 7 ročné programové obdobie.

Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program/Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko Fond malých projektov www.skhu.eu

Partnerek:

 

PARTNERSÉGET ÉPÍTÜNK

Partnerek

A projekt az Európai Unió támogatásával,  az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
“A sajtómegjelenés tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját!”