A Tokaj Borvidék Fejlesztési Koncepció, Területfejlesztési Program, Társadalmi, környezeti és stratégiai környezeti hatásvizsgálata

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009 Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Tokaji borvidék kiemelt térség koncepció és program felülvizsgálata és aktualizálása megvalósult. Ennek alapján az új területfejlesztési program kidolgozásra került a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan.

A Tokaji borvidék térségére vonatkozó területfejlesztési koncepció és program monitoringja a 37/2010. (II. 26.) Korm.rendeletnek megfelelően elkészült, amelyet a Tanács 2021. április 15-én online szavazás útján elfogadott. A vizsgálat a térségre vonatkozó komplex fejlesztést megalapozó helyzetelemzés és értékelés, valamint fejlesztési koncepció és stratégia ellenőrzésére vonatkozik, így az elkészült ajánlások alapján elkészült a területfejlesztési koncepció aktualizálása is. A 1791/2020. (XI. 11.) Kormányhatározat döntött a  2020-2024-re vonatkozó Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program elfogadásáról, amely dokumentumra alapozva elkészült a 2021-2027-es időszakra vonatkozó területfejlesztési stratégia és operatív program.

A területfejlesztési koncepciót és programot a Tanácsi 7/2021. (05.31.) határozatában  jóváhagyta, ezt követően az egyeztetésben részt vevők részére megküldésre került, valamint társadalmi egyeztetés céljából a TeIR felületen kerül közzétételre. Az egyeztetésben részt vevő véleményezők körét a Korm.rendelet 10. melléklete tartalmazza. A társadalmi egyeztetés folyamata 2021. június 24-én indult és 2021. július 26-én zárult.

A 218/2009. (X. 6.) évi kormányrendelet 9. sz. melléklete alapján elkészült  a Tokaji Borvidék Területfejlesztési Koncepciójának és Programjának Területi (társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálata, és az ehhez kapcsolódó stratégiai  környezeti hatásvizsgálat.