Előzetes tájékoztatás a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében meghirdetni tervezett Turisztikai szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiírásról

Kormány által 2020. évben elfogadott Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program fő célja a térség turisztikai vonzerejének növelése mellett a hosszú távú fenntartható fejlődés, a Térség népességmegtartó erejének növelése, az életfeltételek minőségi javítása, az elvándorlás megállítása.

A Program keretében meghirdetésre tervezett Turisztikai szolgáltatások fejlesztése című, 3,7 Milliárd Ft forint keretösszegű pályázat a programban érintett településeken működő vállalkozások számára lesz elérhető. A Pályázati Kiírás révén induló és működő vállalkozások számára egyaránt lehetőség nyílik a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szolgáltatások bővítésére, valamint új turisztikai szolgáltatások létrehozására.

A támogatás mértéke 70% lehet, összege pályázónként minimum 5 millió – maximum 300 millió forintban lett meghatározva. A Pályázati Kiírásra pályázatot nyújthatnak be azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve egyéni vállalkozók, amelyeknek a Tokaj-Zemplén Programban nevesített településeken található székhelyén, vagy telephelyén valósítja meg a fejlesztését.

A fentiekben meghatározott településeken az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező pályázók nyújthatnak be érvényes pályázatot: Korlátolt felelősségű társaság (GFO – 113), Részvénytársaság (GFO – 114), Betéti társaság (GFO – 117), vagy Egyéni vállalkozó (GFO – 231).

Pályázni várhatóan az alábbi három fejlesztési komponens kapcsán lehet:

  1. A) induló és működő vállalkozások új turisztikai szolgáltatásához, vagy meglévő turisztikai szolgáltatásának korszerűsítéséhez, bővítéséhez kapcsolódó telephelyfejlesztés, beleértve a megvalósítási helyszín közvetlen környezetének fejlesztését telekhatáron belül (parkosítás, információs táblák, jelzésfestés, közmű infrastruktúra kialakítása)
  2. B) induló és működő vállalkozások új turisztikai szolgáltatásához, vagy meglévő turisztikai szolgáltatásának korszerűsítéséhez, bővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés, beleértve az új turisztikai szolgáltatáshoz kapcsolódó szállítóeszközöket (kizárólag O járműkategória, kizárólag de minimis jogcímen, kizárólag abban az esetben, ha a támogatást nem közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtják), a beszerzendő eszközök egységárának, vagy az azonos eszköztípusra vonatkozó teljes árnak meg kell haladnia a nettó 100 000 Ft-ot)
  3. C) induló és működő vállalkozások új turisztikai szolgáltatásához, vagy meglévő turisztikai szolgáltatásának korszerűsítéséhez, bővítéséhez kapcsolódó járműbeszerzés az alábbiak szerint:
    • kizárólag taxiszolgáltatáshoz kapcsolódó új elektromos gépjármű beszerzése, gépjárműnként legfeljebb a vételár 50%-a és maximum nettó 10 000 000 Ft erejéig,
    • vízi személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatás szállítási eszközének vásárlása vagy felújítása (kizárólag személyhajó és gyorsjáratú hajó, kizárólag de minimis jogcímen)

A pályázatok szakmai értékelését a pályázati kiírásban előre rögzített értékelési szempontok szerint a Pénzügyminisztérium végzi majd a Tokaj Borvidék Fejlődéséért NKft.-vel közösen, míg a pályázatok majdani lebonyolításában a Magyar Államkincstár működik közre.

A pályázati kiírás várhatóan 2021. év végéig kerül meghirdetésre.

A Turisztikai szolgáltatások fejlesztése pályázati kiírás érintett települései: