A Tokaji Borvidék klímastratégiájának társadalmasítása

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. tavaly elindította a Borvidék klímastratégiájának elkészítését célzó projektet, annak érdekében, hogy a nemzetközi, a hazai, a vármegyei klímapolitikát meghatározó dokumentumok, a tárgyban lezajlott társadalmi egyeztető fórumok alapján

  • értékelje a Borvidék klímaváltozásra való felkészültségét,
  • felhívja a figyelmet az alkalmazkodás fontosságára, sürgősségére,
  • ajánlásokat tegyen a szükséges szabályozási intézkedésekre, a megfelelő rendszerek, eszköztár kialakítására, a mitigáció (károsanyag kibocsátás) csökkentése és visszaszorítása érdekében,
  • kiemelje a legfontosabb összehangolt stratégiai beavatkozásokat a vonatkozó stratégiákkal összhangban,
  • felmérje a feladatok megvalósításához szükséges finanszírozási igényeket,
  • a sikeres alkalmazkodás érdekében folyamatosan tájékoztassa a helyi közvéleményt, a lakosságot, a gazdasági szereplőket és döntéshozókat a klímaváltozással kapcsolatos ismeretekről, kiemelt figyelmet fordítva a szemléletformálásra (megelőzés, alkalmazkodással kapcsolatos jó gyakorlatok), motiválja őket a cselekvésre.

A Klímastratégia szakmai tervezete, egyeztetési változata elkészült, amelyet társadalmi egyeztetésre bocsátunk.

Kérjük, szánjon időt a dokumentum megismerésére, véleményezésére és az azzal kapcsolatos véleményét, javaslatait 2024. március 20-ig az alábbi e-mail címre szíveskedjék megküldeni: laszlo.horvath@tbft.hu 

 

A beérkező visszajelzések, észrevételek és javaslatok segítenek abban, hogy minél árnyaltabb, és magasabb színvonalú stratégia születhessen.

Amennyiben kérdése van a véleményezéssel kapcsolatban, várjuk levelét!

 

Köszönjük, hogy időt szán a dokumentum véleményezésére!