Megkezdődött a Tokaji Borvidék Területfejlesztési Programjának monitorozása

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. megkezdte a Hagyomány-Természet-Modernitás címmel megjelent, a 2014-2020 időszakra vonatkozó Tokaji Borvidék Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programjának monitorozását.

2014. február 25-én a Tokaji borvidék kiemelt térséggé vált.  A kiemelt térségi szintű területfejlesztési koncepció és program elkészítésére és a Kormány számára történő benyújtására vonatkozó kötelem feladatát a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elvégezte.

A 218/2009. kormányrendelet rendelkezése értelmében a tervezési munka előkészítő és javaslattevő fázisból állt. Az előkészítő fázisban rendszerezni és értékelni volt szükséges a fejlesztésre ható tényezőket (helyzetértékelés), valamint vizsgálni a fejlesztés lehetséges irányait. A javaslattevő fázisban kidolgozásra került a kiemelt térség koncepciója (jövőképe) és programja, amely a 2017-2020 időszak középtávú intézkedési programcsomagját tartalmazza, meghatározva azokat a fejlesztési irányokat, amelyek a térség fejlődését szolgálják.

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. elkezdte a Fejlesztési Program vizsgálatát, az abban kitűzött fejlesztési prioritások és az azok elérését szolgáló intézkedések sikeres megvalósulását, valamint az ezek alapján jelentkező változásokat, eredményeket összegzi. A gyűjtő, értékelő és elemző munka alapjául szolgál a következő időszak programjának kidolgozásához.

A vizsgálat a települési önkormányzatokkal, azok jegyzőinek bevonásával történik.