75 éves az UNESCO

Az UNESCO fennállásának 75. évfordulója alkalmából Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke és Soós Gábor főtitkár levélben fogalmazta meg a szervezet fontosságát.

75 éves az UNESCO

A II. világháború befejezését szorosan követve, 75 évvel ezelőtt, 1945. november 16-án, Londonban, 44 állam megalapította az UNESCO-t, a fél évvel korábban létrehozott Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szakosított szervezetét.

A név utal az ENSZ-re – United Nations – és megadja életünk azon területeit – nevelés (E), tudomány (S) és kultúra (C), később kiegészülve a kommunikációval és információval – , amelyek nélkülözhetetlenek voltak a világháború okozta borzalmak önkritikus vizsgálatához és egy újabb világégés elkerüléséhez. Azóta is az UNESCO világszerte ismert, Alkotmányában rögzített jelmondata:

„Mivel a háborúk az emberek tudatában keletkeznek, az emberek tudatában kell a béke védelme érdekében munkálkodni”.

Szintén az UNESCO Alkotmány egyik alapgondolata, hogy „az olyan béke, amely kizárólag a kormányok politikai és gazdasági jellegű megállapodásain alapul, nem hozhatja el a világ népeinek egyöntetű, tartós és őszinte összefogását, tehát a tartós alapokon nyugvó békét az emberiség szellemi és erkölcsi együttérzésére kell alapozni.”

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság e területeken végzett munkájával, számos partnerrel együttműködve szolgálja a szervezet – az alapítástól kezdve időszerű, a jövőnket biztosító – célkitűzéseit.

Budapest, 2020. november 16.

 

Soós Gábor
az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság
főtitkára

 

Réthelyi Miklós
az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság
elnöke