INDULNAK A MEGHATÁROZÓ RÉGIÓS FEJLESZTÉSEK

indulnak...2016. február 18-án tartotta ülését a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács Tokajban. A Tanács tagjai kiemelten foglalkoztak a Tokaji Borvidék aktuális fejlesztési projektjeivel, amelyek a megújuló Borvidék fejlesztésének fontos mérföldkövei lesznek.

A minőségi szőlőtermesztés és borkészítés fejlődése komoly lehetőséget kaphat a Közösségi Infrastruktúra Projekt névre hallgató fejlesztésnek a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa által történő megvalósításával. A Kormány összességében 6,7 milliárd forinttal támogatja a projekt megvalósulását. Cél, hogy a Tokaji Borvidék azon termelői is, akik nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, lehetőséget kapjanak közösségi alapon a minőségi bor készítéséhez szükséges eszközök igénybevételére. A program megvalósítási tervének véglegesítése folyamatban van.
Fontos kiemelni még a Tanács február 18-i ülésének napirendjén szereplő, borvidéki Gyümölcsfeldolgozó Üzem megvalósításának tervét, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó, a Borvidék valamennyi települését célzó gyümölcstelepítési támogatást célzó fejlesztési projektet. Mindkét fejlesztési projekt célja a munkahelyteremtés és olyan tevékenységek ösztönzése, melyek a szőlészeti-borászati tevékenységeket jól kiegészítik.
A tanácsülésen a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tagjai tájékoztatást kaptak többek között arról, hogy az elmúlt hónapokban elkészült, a Területfejlesztési Törvény által feladatként előírt helyzetértékelő és elemző dokumentáció. A helyzetértékelés a Borvidék helyzetének historikus és tervezési alapú feldolgozását tartalmazza, tudományos igénnyel, mintegy 600 oldal terjedelemben. A széleskörű kutatáson alapuló helyzetértékelés a térség társadalmi, gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait egyaránt értékeli. A Tanács döntött arról, hogy a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munkaszervezete kezdje meg a helyzetértékelés által feltárt tanulságok megismertetését a Borvidék településeivel., ezáltal segítve őket a település arculatán

ak, identitásának körvonalazásában. A kutatás meghatározza azokat az irányvonalakat, amelyek a településeket az egységes Borvidéken belül egyedivé, vonzóvá tudják tenni. A cél az, hogy azok a fejlesztések kapjanak hangsúlyos támogatást, amelyek valóban a település és a településen élők érdekeit szolgálják, azok környezeti adottságaihoz leginkább illeszkednek. Az előbbiek szerinti szakmai találkozók intenzív véleménycserét tesznek lehetővé a helyi szakértők és a kutatók között.