KÉSZÜLNEK A BORVIDÉK ÉLETÉT MEGHATÁROZÓ FEJLESZTÉSI TERVEK

meghatározó...A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács Tokajban tartotta 2016. márciusi ülését. A Tanács kiemelten foglalkozott a folyamatban lévő fejlesztési projektekkel, amelyek a közeljövőben meghatározóak lesznek Tokaji Borvidéken életében, és amelyek megvalósításán már nagy erőkkel dolgozik a Tanács Munkaszervezete.

Mint ahogy a média már beszámolt róla, 2016. márciusában a Magyar Közlönyben megjelent az a Kormányhatározat, amely a 2015. decemberben elkülönített 3,7 milliárd forintos támogatás mellett további 3 milliárd forint keretösszeget biztosít a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa számára, a Közösségi Infrastruktúra Projekt megvalósítására. A munka elkezdődött, az eszközpark tervezése folyamatban van. A projekt során létesítendő három darab közösségi használatban kerülő borászati üzem helyszínét meghatározták, de a területek megszerzésére még nem került sor. A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. már a tervezési, előkészítése fázisban is szorosan együttműködik a Hegyközségi Tanáccsal. Ennek során háttéranyagot készített a Tokaji Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. számára a térségében induló szőlészeti-borászati képzésekről, illetve a projekt szempontjából relevánsnak számító munkakeresőkről.

A Szerencsen létesítésre kerülő Gyümölcsfeldolgozó Üzem a borvidéken megtermelt szőlő egy kisebb hányadát, valamint a térségben megtermelt színes gyümölcsök felvásárlását és feldolgozását célozza meg, késztermékké alakítva azokat. A fejlesztés célja, hogy biztosítsa, hogy a Borvidéket szőlő ne hagyja el, valamint biztos gazdasági alapot szolgáltasson az egész Borvidéken megvalósítani tervezett gyümölcskultúra telepítési program számára. Ezzel párhuzamosan, a Borvidék teljes egészét magába foglaló Gyümölcstelepítést Ösztönző projekt kerül megvalósításra. Célja, hogy valamennyi erre igényt tartó borvidéki teleülésen munkahelyteremtést eredményező, gyümölcstelepítési program induljon. A projektre való felkészülés elkezdődött, ami jelenleg a borvidéki önkormányzatok megkeresésével, a projektben való részvétel szándékának felmérésével történik.

A 30 kilométer hosszan épülő Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút továbbfejlesztésével, Tokaj Hegyalját a kerékpárosok számára is vonzóvá tételével kiemeltem foglalkoztak a Tanács tagjai. 2016. február-március során felmérésre kerültek azon pályázati forrás-lehetőségek, amelyek felhasználásával megkezdődhet a borvidéki bicikliút-fejlesztés.  Több település elkezdte már a pályázatok megírását, de vannak, akik még csak tervezik az együttműködést. Fontos lépései ennek a települések belterületi kerékpárút-hálózatának kialakítása, elsősorban útburkolati felfestésekkel.  Tokaj-hegy körüli kerékpár útvonal fontos turisztikai célállomás lehet, bekötve azt a Nyíregyházáig tartó bicikliút-vonalra. Tervek között szerepel a Borvidéken belüli belső körök kialakítása, érintve a többi települést, elsősorban a dűlőút-rekonstrukcióval párhuzamosan.

Világörökségi Gondnokság elkészítette a 2016. évi részletes munkatervét, amelynek részleteit megtárgyalták a Tanács tagjai. Ebben különös hangsúlyt kap többek között a kiemelkedő egyetemes értékek, jelen esetben a történeti táj képének a megőrzése és a hagyományokhoz méltó fejlesztése.

A Gondnokság fontosnak tartja a nemzetközi színtéren való aktív megjelenést. A Vitour konferencián való részvétel egy nagyon fontos esemény világörökségi szempontból, ahol a hét világörökségi borvidék képviselői és szakértői képviseltetik magukat. Remek alkalom ez Tokaj Hegyaljának nemzetközi szinten való megismertetése, a kapcsolattartás, együttműködés szempontjából is. Ennek fényében a Tanácstagok egyetértetek abban, hogy az európai UNESCO világörökségi státusszal bíró borvidékek vendégül látása a Tokaji Borvidéken 2016. őszén fontos esemény lehet az egész Hegyalja számára.

A Tanács Munkaszervezetének szakemberei elkészültek a Tokaj Borvidék Helyzetértékelésével, és folyamatban van annak bemutatása, társadalmasítása a borvidéki településeken. A tudományos munka mintegy 600 oldalon keresztül dolgozza fel és értékeli a Borvidék társadalmi, gazdasági helyzetét. Ennek köszönhetően egy általános és objektív képet kaphatunk a régió erősségeiről, ugyanakkor a hiányosságok is előtérbe kerülnek.

A munkaszervet térségfejlesztő szakértői az összegyűjtött, rendszerezett véleményekről készült emlékeztetők alapján megkezdték a helyi szakemberek javaslatainak, állásfoglalásainak beépítését a Helyzetértékelés alapján formálódó Területfejlesztési Koncepcióba, amely 2016. április 28-én megrendezésre kerülő szakmai konferencia keretében kerül bemutatásra és megvitatásra.