Tokaji borvidék Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programjának Stratégiai Környezeti Vizsgálata

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munkaszervezetet elkészítette a TOKAJI BORVIDÉK TERÜLETFEJLESZTÉSI Programja – Stratégiai és Operatív Program c. dokumentumok Stratégiai Környezeti Vizsgálatát . A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács célja, a Tokaj Borvidék fejlesztésének szakszerű és részben helyi szintű irányítása, a kiemelt térségi, világörökségi és borvidéki fejlesztési feladatok összehangolása.

A Stratégiai Környezeti Vizsgálat a Tokaji Borvidék Területfejlesztési Koncepció és a Tokaji Borvidék Területfejlesztési Program átfogó és részcéljait, prioritásait, valamint a prioritásokhoz rendelt intézkedéseket elemzi. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően készül.

A Tokaji borvidék területfejlesztési koncepciójának és programjának stratégiai környezeti hatásvizsgálata a mai naptól elérhető május 11-ig . Véleményeket az info@tbft.hu-ra várjuk.

Az alábbi linken elérhető dokumentumok:

Tokaji borvidék_környezeti hatásvizsgálat

Véleményező adatlap_Tokaji Borvidék Területfejlesztési Program_környezeti