VP6-6.4.1–21 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése

A felhívás célja: 

A felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági
termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatatói tevékenységeinek támogatása, kiemelten a
11 turisztikai térségben.

A rendelkezésre álló forrás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 – 1000 db.

A támogatást igénylők köre:

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
– székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek: minimum 1 db megvalósítása kötelező a projekt keretében

a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.
b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
d) Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes
szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése:
– új épület építése;
– olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

A támogatás formája:

A nyújtott támogatás kis összegű (de-minimis) vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint.
A támogatás maximális mértéke: 50-60-70 %  a  290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerinti besorolás szerint.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására  2022. január 12. naptól 2022. április 21. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22.
Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26.
Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10.
Negyedik szakasz: 2022. március 23. – 2022. április 6.
Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21

Bővebb információ, forrás: https://www.palyazat.gov.hu


.