VP6-6.4.1.1-22 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációjaLovas létesítmények fejlesztése

2022 februárjában társadalmi egyeztetésre került a “Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációjaLovas létesítmények fejlesztése” című, VP6-6.4.1.1-22 kódszámú Pályázati Felhívás, 70%-os támogatási intenzitással.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan,

 • Fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek,

 • Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.
 • Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.
 • Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése).
 • A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 • Tüzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.
 •  Az általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 •  Ingatlan vásárlása.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • – igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.

2. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van; 
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2022. május 4. naptól 2022. július 12. napig az alábbi benyújtási szakaszokban lesz lehetőség:

Első szakasz:             2022. május 4. – 2022. május 17.
Második szakasz:     2022. május 18. – 2022. május 31.
Harmadik szakasz:   2022. június 1. – 2022. június 14.
Negyedik szakasz:    2022. június 15. – 2022. június 28.
Ötödik szakasz:         2022. június 29. – 2022. július 12.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió forint.
A támogatás maximális mértéke összes elszámolható költség 70%-a.