VP5- 8.5.1-17-Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

A felhívás indokoltsága és célja:
A teljes erdőszerkezet átalakítással elsősorban a meglévő erdő természetességi állapotához képest magasabb természetességi állapotú, vagy a sarjeredetű állomány helyett magasabb ökológiai értékű, legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány létrehozását kívánja előmozdítani.

Önállóan támogatható tevékenységek:

1.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

A.) Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás

B.) Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás

C.) Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás

2.) Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás

3.) Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelése érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

A.) Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása

B.) Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása

A támogatást igénylők köre:
A jogosultsági feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodók.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
2020. december 01 – 2021. december 31.

A támogatás formája:
Vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke, összege:
Az egyes beavatkozási elemekre nyújtható támogatás összege a 1303/2014/EU Rendelet 67. cikk (1) bekezdés b) pont és (6) bekezdés alapján átalányalapú egységköltség formában került kialakításra.

Bővebb információ, forrás: https://www.palyazat.gov.hu