VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

A felhívás célja:

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és életminőségének megőrzése érdekében.

A rendelkezésre álló forrás:

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz, illetve a 2/A fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon. Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 476 db.

A támogatást igénylők köre:

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

  • A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő egyösszegű két részletben, nyújtható átalány jellegű támogatás.

A támogatás mértéke, összege:

Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 6. napjától 2021. december 17. napjáig van lehetőség. Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.

Bővebb információ, forrás: https://www.palyazat.gov.hu