Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program – Kistelepülési Fejlesztési Alap című pályázati kiírás

A mai napon a Pénzügyminisztérium 4 milliárd forintos keretösszeggel meghirdeti a „Kistelepülési Fejlesztési Alap (TZFP – PM KIFA 2021)” című Pályázati Kiírást. A Kormány által 2020. évben elfogadott Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program (a továbbiakban TZFP) fő célja a térség turisztikai vonzerejének növelése mellett a hosszú távú fenntartható fejlődés biztosítása, a térség népességmegtartó erejének növelése.

A Pályázati Kiírás keretében lehetőség nyílik a programterület települési önkormányzatai számára pályázatok benyújtására elsősorban az önkormányzati tulajdonú települési infrastruktúraelemek fejlesztésére, valamint közösségi célú, közszolgáltatási vagy kulturális funkcióval bíró létesítmények, intézmények – mint például a bölcsődék, óvodák, oktatási, egyházi vagy szociális intézmények – felújítására, funkcióbővítésére.

A támogatás mértéke 100% is lehet, összege településenként minimum 10 millió – maximum 150 millió forint.

A Kiírásban meghatározott feltételek értelmében egy Pályázó (önkormányzat) legfeljebb két pályázat benyújtására lesz jogosult, és a két pályázat keretében benyújtott támogatási igénye összesen nem haladhatja meg a 150 millió Ft-ot.

A pályázatok szakmai értékelését a pályázati kiírásban előre rögzített értékelési szempontok szerint a Pénzügyminisztérium végzi majd a Tokaj Borvidék Fejlődéséért NKft.-vel közösen, míg a pályázatok majdani lebonyolításában a Magyar Államkincstár működik közre.

A „Kistelepülési Fejlesztési Alap (TZFP – PM KIFA 2021)” című pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2022. január 10. 8:00 órától nyújthatják be a pályázók. A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapján megtalálható elektronikus felületen keresztül (http://www.allamkincstar.gov.hu/), a Pályázati Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével), valamint az aláírással ellátott nyilatkozat hivatali kapun történő benyújtásával történik.

A pályázati kiírással kapcsolatos információk tekintetében kérjük kövessék figyelemmel a Magyar Államkincstár és a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (www.tbft.hu ) honlapját is.

A pályázók a Pályázati Kiírással kapcsolatos további információkat a tzp@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhetnek.

  1. december 1.

LETÖLTHETŐ

Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program – Kistelepülési Fejlesztési Alap Pályázati Kiírás
Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program – Kistelepülési Fejlesztési Alap Pályázati Adatlap (pdf)
Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program – Kistelepülési Fejlesztési Alap Pályázati Adatlap (word)
Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program – Kistelepülési Fejlesztési Alap Támogatói Okirat