PROJEKTEK

2019-05-28T11:53:28+01:00

SZŐLÉSZETI-BORÁSZATI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROJEKT

SZŐLÉSZETI-BORÁSZATI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROJEKT A Közösségi Infrastruktúra Programmal szervesen együttműködő projekt célja, hogy egy nemzetközileg is kiemelkedő kutatási infrastruktúra kialakításával nemzetközi szinten is újnak számító, komplex kutatások történjenek Tokaj Borvidéken, valamint ehhez kapcsolódóan sokoldalúan felhasználható, tudástranszfert támogató informatikai rendszer fejlesztése valósuljon meg.

A kutatás-fejlesztési projekt egyrészt segíti a Tokaj Borvidéken a tudásbázis egyesítését és előmozdítja az ágazaton belül a borvidék pozícionáltságát, másrészt a projekt eredményeként létrejött szőlészeti-borászati kutatóintézet mintaként szolgál a hazai borvidékek számára, így nemzetközileg […]

2023-09-27T15:21:34+01:00

A DŰLŐÚTHÁLÓZAT ÁTFOGÓ KORSZERŰSÍTÉSÉNEK TERVEZÉSE

A DŰLŐÚTHÁLÓZAT ÁTFOGÓ KORSZERŰSÍTÉSÉNEK TERVEZÉSE

Tokaj-Hegyalja fejlődésének kulcsa a szőlészetekben és a borászatokban zajló munka általánosan kiemelkedően magas színvonalra emelése. A jelenlegi szőlőültetvények időjárási viszonyoktól független, biztonságos megközelítése az okszerű, ütemezett és a rendkívüli időjárási körülmények által megkövetelt munkák elvégzésének alapfeltétele.

Megfelelő úthálózat hiányában az ültetvények csak jelentős többletköltséggel közelíthetőek meg, és a termék minőségének megőrzése is veszélybe kerül. A borvidéki dűlőúthálózat – amely egyszerre szolgál csapadékelvezetési, meliorációs és közlekedési célokat – állapota jellemzően leromlott, illetve hiányos, bizonyos területek csak nagy kerülőkkel közelíthetőek meg. Amennyiben nem történik változás, egyes szőlőterületek megközelíthetetlenné válnak, és a jelentős értékkel bíró dűlők művelése veszélybe kerül.

A borvidék fejlődése szempontjából elengedhetetlen turizmus számára is kiemelten fontos a dűlőúthálózat megfelelő állapota, hiszen a bakancsos, a kerékpáros és a lovas turizmus esetében is kimondottan vonzó terepet jelentenek Tokaj-Hegyalja kiváló természeti adottságú dűlői.

A projekt célja a borvidéki dűlőúthálózat feltérképezése, a felújítási technológiák, költségek és az időbeni ütemezés meghatározása, a rekonstrukciós munkálatok – funkciónak megfelelő – elvégzése. A helyzetfelmérés és a legsürgősebb feladatokra vonatkozó igények összegyűjtése megtörtént.

Az új területek bevonása elképzelhetetlen a megfelelő úthálózat kialakítása nélkül, ahol az utaknak többségében vízelvezetési, meliorációs feladatokat is el kell látnia. Mindenképpen elkerülendők a szigetszerű fejlesztések, a komplex területfejlesztés lehet csak hatékony. A fejlesztések megvalósítói az utak fenntartói, az önkormányzatok, illetve a hegyközségek.

PROJEKTKOORDINÁTOR

2023-09-27T15:24:24+01:00

BORVIDÉKI KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

BORVIDÉKI KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

A projekt célja, hogy összekösse a Tokaj Borvidék és vonzáskörzetének turisztikai attrakcióit, közösségeit egy olyan kerékpárút-hálózattal, amely a tematikus borutakhoz, a minőségi vendéglátáshoz, valamint a zarándokutakhoz kapcsolódik.

A Tokaji Borvidék, mint világörökségi helyszín a kerékpáros turizmus számára vonzó úti cél, továbbá a javarészt mérsékelt forgalmú négyszámjegyű utakkal, a művelésben tartott szőlő-, illetve erdőterületek dűlő- és erdőgazdasági útjaival való behálózottságából adódóan kiváló kerékpározási lehetőségeket kínál. Viszont a borvidéken a meglévő kerékpározásra alkalmas útszakaszok nem alkotnak összefüggő hálózatot a térségben. A meglévő útvonalak minőségében óriási különbségek vannak, mind a közlekedésbiztonságban és akadálymentességében, a burkolat minőségében, mind pedig az útvonal kitáblázottságában.  A nem főúton közlekedő kerékpárosok számára a KRESZ által megengedett 0,3 mg/l légalkoholszint a térségben kulcsfontosságú bor- és gasztroturizmus szempontjából a kerékpáros közlekedést felértékeli.  A fenti adottságok a tapasztalatok szerint egyelőre nem elegendőek ahhoz, hogy a térség számos más, infrastrukturálisan jobban ellátott hazai kerékpárturisztikai desztinációval felvegye versenyt.

A hegyaljai kerékpárút hálózat kiépítésére több fázisban kerülne sor.

Több lépcsős, egymásra épülő, moduláris fejlesztést céloztunk meg, amely során úgynevezett kerékpáros körök kialakítására kerülne sor. Az elsősorban idegenforgalmi céllal létrejövő fejlesztés megalapozásakor azokat a nemzetközi tapasztalatokat vettük figyelembe, amelyek azt igazolják, hogy a kerékpáros turisták körutakat tesznek meg legszívesebben. A turisták az élményszerzés, új tájak megismerése miatt döntenek a kerékpározás, mint aktív turizmus mellett.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy komplex fejlesztés a terv, azaz nem pusztán útépítésről, kerékpársáv felfestésről, átkelési pontok megteremtéséről van szó, hanem egy szolgáltatásrendszer megteremtéséről is (kerékpáros pihenőhelyek, szervizpontok,  bringapark, kölcsönzési rendszer, honlapfejlesztés, kiadványok készítése, applikációk, oktatás, rendezvények összehangolása, hegyikerékpáros túraútvonalakhoz való csatlakozás stb.).

Cél, hogy a családbarát-biztonságos kerékpáros körutakba bekapcsoljuk a fő közúti közlekedési útvonalakról leágazó világörökségi látványosságokat és főként a borászati attrakciókat, elérhetővé téve a kapcsolódó szolgáltatásokat.

PROJEKTKOORDINÁTOR

2021-02-10T15:45:37+01:00

ALTERNATÍV GYÜMÖLCSKULTÚRA-TELEPÍTÉS ÖSZTÖNZÉSE, TÉRSÉGI GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ ÜZEMEK LÉTREHOZÁSA

ALTERNATÍV GYÜMÖLCSKULTÚRA-TELEPÍTÉS ÖSZTÖNZÉSE, TÉRSÉGI GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ ÜZEMEK LÉTREHOZÁSA A minőségi szőlő termesztésére kevésbé alkalmas és a parlagon lévő területek megművelésére olyan megoldást kell találni, mely hosszú távon biztosítja a munkalehetőségek bővítését, az életszínvonal növelését, a vidék népességmegtartó erejét.

A projektben tervezett, az alábbiakban részletezett fejlesztés négy pillére egymással szorosan összekapcsolódva és párhuzamosan haladva valósítják meg ezeket a célokat. Az alternatív gyümölcskultúra-telepítés ösztönzése projektelem keretében egy olyan tanulmány készül, mely feltérképezi a borvidék azon területeit és művelésbe […]

2017-03-04T08:36:40+01:00

KÖZÖSSÉGI INFRASTRUKTÚRA PROJEKT

KÖZÖSSÉGI INFRASTRUKTÚRA PROJEKT A Közösségi Infrastruktúra projekt célja a Tokaji Borvidék termelői számára elérhető és nonprofit alapon hozzáférhető minőségi borászati infrastruktúra megteremtése által a Borvidék borai általános színvonalának emelése.

Fontos feladat a korszerű technológia segítségével a minőségi tokaji borkészítés lehetőségének biztosítása a szőlő- és bortermelés valamennyi piaci résztvevőjének.

Három helyszínen, zöldmezős beruházás keretében jön létre egy-egy korszerű borászati üzem, mely üzemek elsődleges feladata szőlőfelvásárlási, szőlő-feldolgozási és borászati technológia szolgáltatások nyújtása a termelők részére. Az üzemekben biztosítható […]