Project Description

SZŐLÉSZETI-BORÁSZATI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROJEKT

A Közösségi Infrastruktúra Programmal szervesen együttműködő projekt célja, hogy egy nemzetközileg is kiemelkedő kutatási infrastruktúra kialakításával nemzetközi szinten is újnak számító, komplex kutatások történjenek Tokaj Borvidéken, valamint ehhez kapcsolódóan sokoldalúan felhasználható, tudástranszfert támogató informatikai rendszer fejlesztése valósuljon meg.

A kutatás-fejlesztési projekt egyrészt segíti a Tokaj Borvidéken a tudásbázis egyesítését és előmozdítja az ágazaton belül a borvidék pozícionáltságát, másrészt a projekt eredményeként létrejött szőlészeti-borászati kutatóintézet mintaként szolgál a hazai borvidékek számára, így nemzetközileg versenyképes tudásközpontok alakíthatóak ki. A borvidékek kutatóintézeteinek együttműködése révén kiemelkedő színvonalú tudományos, nemzetközi jelentőségű kutatási eredmények születnek.

Az eredmények alapján kutatás-fejlesztéssel megalapozott komplex térinformatikai rendszer egy olyan innovációt jelent, mely elősegíti a szőlészeti-borászati ágazat megújulását. A projekt során kialakításra kerülő kutató labor valódi agrár-tudásközpont szerepét tölti be, mely hosszú távon hozzájárul további komplex agrárgazdasági fejlesztések megvalósulásához. A kutatás-fejlesztési projekt hosszú távon segíti a Tokaj Borvidék tájjellegű termékfejlesztését, a helyben történő élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának és nyomon követhetőségének növelése mellett.

A projekt finanszírozása érdekében a Tokaji Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. a (GINOP-2.3.2-15) Stratégiai K+F műhelyek kiválósága pályázati felhíváshoz 2015 év végén elkészített projektjavaslatának szakmai átdolgozását, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) által szakpolitikai támogatását követően nyújtható be 2016 augusztusában.

PROJEKTKOORDINÁTOR:

Dévald István