Project Description

ALTERNATÍV GYÜMÖLCSKULTÚRA-TELEPÍTÉS ÖSZTÖNZÉSE, TÉRSÉGI GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ ÜZEMEK LÉTREHOZÁSA

A minőségi szőlő termesztésére kevésbé alkalmas és a parlagon lévő területek megművelésére olyan megoldást kell találni, mely hosszú távon biztosítja a munkalehetőségek bővítését, az életszínvonal növelését, a vidék népességmegtartó erejét.

A projektben tervezett, az alábbiakban részletezett fejlesztés négy pillére egymással szorosan összekapcsolódva és párhuzamosan haladva valósítják meg ezeket a célokat. Az alternatív gyümölcskultúra-telepítés ösztönzése projektelem keretében egy olyan tanulmány készül, mely feltérképezi a borvidék azon területeit és művelésbe való bevonásuk lehetőségét, amely alapja lehet a borszőlőtől eltérő gyümölcsfajták termesztésére. A tanulmány gyakorlati elemeket is tartalmaz, így kézikönyvként szolgál azok számára, akik gyümölcstermesztéssel kívánnak nyereséges és hosszú távú megélhetést találni Tokaj Borvidéken.

A gyümölcstelepítések és a kapcsolódó tevékenységek ösztönzése projektelem a Vidékfejlesztési Program által kínált pályázati lehetőségeket kívánja kihasználni, népszerűsíteni a térségben, melyek a következők: ültetvénytelepítés, gyógy-és fűszernövények telepítése, hűtőházak létrehozása, gépbeszerzések, fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás, mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése.

A gyümölcsfeldolgozó üzemek létrehozása projektelem indokoltsága, hogy a térségben olyan üzem létrehozására vált igény, melynek célja a nem bor minőségű szőlő és egyéb gyümölcsfajták feldolgozása gyümölcsléként és más késztermékként. A fejlesztési projekt hozzájárul a termelés növekedéséhez, továbbá alkalmas arra, hogy az előállított termék kiszolgálja a térség intézményeit, elsősorban köznevelési és szakképző intézményeket, illetve szociális ellátást nyújtó intézményeket, valamint piaci alapú élelmiszeripari feldolgozókat. 2016 áprilisában a Vidékfejlesztési Program keretében három pályázat került benyújtásra gyümölcsfeldolgozó üzem létrehozására.

A Tokaj-Hegyalja védjegyrendszer kialakítása projektelem célja, hogy a tokaji bor minőségéhez és jellegéhez méltó védjegyrendszer kerüljön kialakításra, a termőhelyhez, térségi hagyományokhoz kötődő, helyben előállított borra és egyéb termékekre bevezetve. A gyümölcsfeldolgozás során előállított termékek is egy egyedi védjeggyel ellátva jelentősebb piaci teret tudnának kapni.