HARMINC NAPIG LEHET VÉLEMÉNYEZNI A TOKAJI BORVIDÉK TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁT

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. megbízásából a Város Teampannon KFT. készítette el a Tokaji Borvidék Területfejlesztési Programjának környezeti stratégiai vizsgálatát, amelynek véleményezésére 30 nap áll rendelkezésre.  

Az elkövetkező, 2021-2027 közötti programozási időszak területi operatív programjának a Versenyképes Magyarország Operatív Programnak (VMOP) (a korábbi Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) hasonlóan) egyik célja, hogy megfelelő alapot biztosítson a területi alapú fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához a térségi egyenlőtlenségek további mérséklése érdekében. Ezért a különböző területi szinteken továbbra is szükség van a sajátos térségi adottságokra meghatározott és indokolt fejlesztésekre, azok szükségességének meghatározására, a térség fejlődésére történő hatásaik bemutatására. A VMOP kiemelt figyelmet fordít a kiemelt térségek, így Tokaj-Hegyalja számára is felzárkózásának támogatásában is.

A 2021. októberében véglegesített Tokaj Borvidék Fejlesztési Koncepció meghatározta a Tokaji borvidék stratégiai fejlesztési irányait. Erre alapozva készült el a Tokaj Borvidék Operatív és Stratégiai Programja, amely a borvidék táj- és környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontjaival összehangolt, minőségi oktatási, szociális, gazdasági tevékenység ellátására, magas színvonalú és nagy volumenű turizmus fogadására alkalmas térség kialakítását irányozza elő a 2021-2027-es időszakra. Az országosan és nemzetközileg is egyedi természeti környezet, kulturális háttér és potenciális borászati termékportfolió, erre alapozva pedig a minőségi bortermelés kialakításával és értékesítésével a Tokaji borvidék turizmusának komplex és fenntartható fejlesztése kiemelt figyelmet kapjon.

A Fejlesztési Program társadalmi egyeztetése nyáron lezajlott, az észrevételek feldolgozása mellett elkezdődött az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti stratégiai környezeti vizsgálat.

Az elkészült környezeti vizsgálat tervezetét a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács az alábbi linken hozza nyilvánosságra:

Tokaji_Borvidek_Fejlesztesi_Program_SKV_

A környezeti vizsgálatra vonatkozó véleményeket 30 napon belül (2022. február 16-ig) az alábbi e-mail címre várjuk:

info@tbft.hu