A TOKAJI BORVIDÉK TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. elkészítette a Tokaji borvidék területfejlesztési koncepcióját, Hagyomány – Természet – Modernitás, A Tokaji Borvidék Területfejlesztési Koncepciója „Világhírű Borvidék 2030” címmel. A koncepció a helyzetértékelés és identitástérképezés kutatási eredményei alapján fogalmazza meg a kiemelt térség hosszútávra szóló horizontális és átfogó céljait, fejlesztési elveit, valamint nagytávra és nagytávon túlmutatva az egységes jövőképét, amely mentén a területfejlesztés halad.

A fejlesztési koncepció módszertani kialakítása a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján történt, amely a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeit, valamint illeszkedését, kidolgozását, egyeztetését, elfogadását és közzétételének részletes szabályait tartalmazza. A kormányrendelet 5. számú melléklete vonatkozik a kiemelt térségek területfejlesztési koncepciójának tartalmi követelményeire.

A térség hosszú távú fejlesztési koncepciója megalapozza a borvidék rendezési tervének tartalmát is. A koncepció megalkotása  rendkívül alapos helyzetfeltárást igényelt, amely szükséges a térség egészére vonatkozó fenntartható jövőkép és vízió kialakítása, a fejlesztési irányvonalak meghatározása érdekében. Ennek megalapozására 2016. februárban elkészült a térség egészére vonatkozó helyzetértékelő kutatás, és megkezdődött a regionális tervezés.

A fejlesztési koncepció készítésénél figyelembe kellett venni a Tokaji borvidék térségének sajátos természet-földrajzi, illetve gazdasági helyzetét. Kiemelten fontos, hogy a Tokaji borvidék fejlesztési koncepciója figyelembe vegye a térség értékeit, és azt újszerű megközelítéssel és tartalommal töltse meg.

A Koncepció partnerségi egyeztetése 2016. június 28-án vette kezdetét, és a törvényben előírt 45 napos időintervallum állt a  rendelkezésre a vélemények beküldésére. A dokumentum a beérkezett véleményező adatlapokat és a személyes egyeztetéseket figyelembe véve, a hatályos jogszabályoknak és szakmai szempontoknak megfelelően véglegesítésre került, amely oldalunkról letölthető. A stratégiai szintű észrevételek a Területfejlesztési Programba kerültek átvezetésre, melynek társadalmi egyeztetése 2016. október 25-én megkezdődött.

LETÖLTHETŐ

A Tokaji borvidék területfejlesztési koncepciója