A SZŐLŐ-BOR ÁGAZAT SZEREPLŐI IS JÁRULÉKFIZETÉSI MENTESSÉGBEN RÉSZESÜLNEK

A 97/2020 kormányrendelet kiterjesztette a járulékfizetési mentességet a szőlőbor termelőkre (TEÁOR: 11.02) és szőlőtermelőkre (TEÁOR: 01. 21.) is. Mindez a Magyar Közlöny  71. számában jelent meg.

A rendelettel a Kormány célja a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése volt, így a szőlőbor termelés és szőlőtermesztés ágazatokban tevékenykedő foglalkoztató a 2020. március, április, május és június hónapokra az alábbi engedményekben részesül:

  • mentesül a szociális hozzájárulás adó és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.
  • Továbbá a rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett foglalkoztató esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az Mmtv. 23. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének kétharmada.”
  • A foglalkoztató foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy, egyéni vállalkozó és a Tbj. szerinti társas vállalkozó esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni.”
  • Vonatkozó kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekintendő kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összege azon KATA-s adóalany (kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany) esetén, aki a szőlőbor termelése és szőlőtermesztése szerinti tevékenységet főtevékenységként folytatja.