>>november
26. november

Tokaj-Zemplén Térség: 149,5 milliárdos fejlesztés valósul meg

2020. november. 26.|

Haladéktalanul elkezdjük a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztését szolgáló kormányzati intézkedések végrehajtását: egyeztetjük az ehhez szükséges pénzügyi keretrendszert, az első erre alkalmas időpontban összehívjuk a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsot és a feltételek megteremtése után elindítjuk a közbeszerzési eljárásokat” – közölte Wáberer György, a térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos azt követően, hogy Magyarország Kormánya határozatban rendelkezett a fejlesztési program elfogadásáról. A kormánybiztos hozzátette, hogy számos projektet sikerült úgy előkészíteni, hogy azok akár már 2021 tavaszán a kivitelezés fázisába léphetnek. „Az érintett polgármesterekkel és országgyűlési képviselőkkel összefogva minél előbb minél több kézzelfogható eredményt szeretnénk elérni a lakosság életminőségének javításában” - hangsúlyozta. Wáberer György a 149,5 milliárd forintos kormányzati fejlesztést olyan átfogó felzárkóztatási folyamatként jellemezte, amely valóra váltja a térségben élők évszázados törekvéseit. Hosszú távon biztosítja a fenntartható fejlődést, növeli a régió népességmegtartó erejét, megállítja és visszafordítja az elvándorlást, javítja az életfeltételeket. Mint mondotta, a beruházások ezeknek a céloknak az érdekében a világörökségi kultúrtájra építve gazdagítják a meglévő értékeket és a borászati gasztronómiát. A fejlesztések a térséget hazánk – Budapest és a Balaton után – legjelentősebb turisztikai régiójává emelik. A koncepció meghatározó eleme a közlekedési hálózat fejlesztése a régió gyors és minőségi megközelíthetőségének megteremtése érdekében. Ezen belül kiemelt cél egy körpanoráma kerékpárút kiépítése, amely összekapcsolja a [...]

18. november

75 éves az UNESCO

2020. november. 18.|

Az UNESCO fennállásának 75. évfordulója alkalmából Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke és Soós Gábor főtitkár levélben fogalmazta meg a szervezet fontosságát. 75 éves az UNESCO A II. világháború befejezését szorosan követve, 75 évvel ezelőtt, 1945. november 16-án, Londonban, 44 állam megalapította az UNESCO-t, a fél évvel korábban létrehozott Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szakosított szervezetét. A név utal az ENSZ-re – United Nations – és megadja életünk azon területeit – nevelés (E), tudomány (S) és kultúra (C), később kiegészülve a kommunikációval és információval – , amelyek nélkülözhetetlenek voltak a világháború okozta borzalmak önkritikus vizsgálatához és egy újabb világégés elkerüléséhez. Azóta is az UNESCO világszerte ismert, Alkotmányában rögzített jelmondata: „Mivel a háborúk az emberek tudatában keletkeznek, az emberek tudatában kell a béke védelme érdekében munkálkodni”. Szintén az UNESCO Alkotmány egyik alapgondolata, hogy „az olyan béke, amely kizárólag a kormányok politikai és gazdasági jellegű megállapodásain alapul, nem hozhatja el a világ népeinek egyöntetű, tartós és őszinte összefogását, tehát a tartós alapokon nyugvó békét az emberiség szellemi és erkölcsi együttérzésére kell alapozni.” Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság e területeken végzett munkájával, számos partnerrel együttműködve szolgálja a szervezet – az alapítástól kezdve időszerű, a jövőnket biztosító – célkitűzéseit. Budapest, 2020. november 16. [...]

12. november

Megjelent a Tokaj-Zemplén térség fejlesztését előirányzó kormányhatározat

2020. november. 12.|

A Kormány 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozatában döntött a  Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről. A határozat 2020. november 11-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A kormány által elfogadott Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program több hónapos aktív munka eredménye, amelynek fő célja a térség turisztikai vonzerejének növelése. Az intézkedések hosszútávra biztosítják majd a fenntartható fejlődést, növelik a régió népességmegtartó erejét, megállítják és visszafordítják az elvándorlást és jobb feltételeket kínálnak az itt élő lakosság számára. A 2020–2024. évekre vonatkozóan  149 516 000 000 forint forrás áll rendelkezésre az infrastruktúra, turisztikai szolgáltatások és települési szintű fejlesztések megvalósítására.  A Program  megvalósítása a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Wáberer György irányítása mellett zajlik, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács bevonásával. Az egyes feladatok lebonyolításáért a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. a felelős. A kormányhatározat itt található: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok