VP6-19.2.1.-101-10-19- Gép- és eszközbeszerzés, hozzáadott értéket növelő technológiai fejlesztés (helyi termék / szolgáltatás fejlesztés)

A helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítését, valamint a megvalósítható gép- és eszközfejlesztést a Zempléni Tájak HACS a 2014-2020
programozási időszakban is kiemelkedő prioritásként határozta meg. Tervezési területén jelentős szerep jut a mikrovállalkozásoknak és az önkormányzatoknak. A LEADER forrásból történő támogatásuk célja a versenyképességük növelése.

Támogatott tevékenységek:

Gép- és eszközbeszerzés, technológia kialakítás,
A helyi gazdasági szereplők versenyképességének javítását szolgáló gépek, eszközök beszerzése, hozzáadott értéket növelő technológia fejlesztése.
A helyi termékek elsődleges feldolgozására alkalmas kisüzemek technológiai/eszköz fejlesztése.

A támogatási kérelem benyújtási határideje:

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2020.02.18 naptól 2020.12.31 napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2020.03.31
2020.06.30
2020.09.30
2020.12.31

A pályázók köre:

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) tervezési területén működő mikrovállalkozások, önkormányzatok, non-profit szervezetek, őstermelők, természetes személyek.

A támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem terítendő támogatás összege: minimum 500 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft.
Maximális mértéke: 60-70 %.

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vihető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-a.

Bővebb információ, forrás: VP Leader