MUNKATÁRSAINK

Strommer Dávid
Strommer Dávidügyvezető igazgató
A Budapesti Műszaki Egyetemen közgazdász képesítést szerzett. Szakmai pályafutását Európai Uniós és hazai forrásokkal kapcsolatos tanácsadó cégeknél kezdte. A Széchenyi Program­iroda regionális igazgatói pozíciójában eltöltött évek alatt az uniós és hazai pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás­ban, az eljárásban való segítség­nyújtásban vállalt szerepet. A térség gazdaságfejlesztési és társadalmi megújulási irányainak megva­lósí­­tása érdekében fontosnak tartja a hatékony együttműködést Tokaj-Hegyalja szereplőivel, a helyi elképzelések összefogását, a közös irány meghatározását. Ügyvezető igazgató­ként arra törekszik, hogy a Tanács célkitűzéseit a lehető leghatékonyabban valósítsa meg, mindig szem előtt tartva a térségi szereplők igényeit.
Szita Nikoletta
Szita Nikolettaprojekigazgató
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán művészettörténészként végzett. Ezt követően több évig európai uniós pályázatokkal foglalkozott, mely során komplex feladatokat látott el, és különböző problémákkal, illetve azok megoldásával találkozott. Az eltérő típusú projekteknél megtapasztalhatta, hogy mennyire fontos a projektben résztvevők közötti megfelelő kommu­nikáció, az információk pontos rögzítése, a precíz adminisztráció és a rugal­masság. A célok folyamatos észben tartása segít abban, hogy ne vesszünk el a részletekben, és meghozhassuk azokat a döntéseket, mely a térség javát szolgálja a lehető legtöbb szinten.
Karóczkainé Kerchner Anikó
Karóczkainé Kerchner Anikógazdasági igazgató
Sárospatakon született, így Zempléni lakosként szívén viseli a régió fejlődését, a térségben élők sorsát. Édesapja révén a gyökerei Hercegkúthoz kötik, ennek köszönhetően nagy értéket képvisel számára a Tokaji borvidék. 1998 óta gazdasági vezetőként tevékenykedik. Szakmai tapasztalatainak nagy részét a vállalkozói és a nonprofit szektorban szerezte. 2011-től foglalkozik Európai Uniós projektek koordinálásával, pénzügyi vezetésével, ezenkívül számos kiemelt projekt végrehajtásában vett részt az elmúlt években.
Várkonyi Hajnalka
Várkonyi Hajnalkairodavezető, Budapest
A Debreceni Egyetem Bölcsészet­tudományi karán pszichológus diplomát szerzett a munkapszichológiára specializálódva. Budapestre költözése után egy központi hivatal vezetőjének asszisztenseként kezdett dolgozni, ahol belső kommunikációs feladatok mellett konferenciák és rendezvények szervezésében szerzett tapasztalatot. A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. irodájának vezetése és az ügyvezető munkájának támogatása mellett turisztikai fejlesztések terén segíti a Tanács munkáját.
Tóth Marianna, irodavezető, Tokaj;
Tóth Marianna, irodavezető, Tokaj;
1982-ben végzett Miskolcon vízgazdálkodási szakon, majd 2004-ben a Nyiregyházi Egyetem titkárságvezetői szakán felsőfokú képzésben részesült. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Hajózási Szolgálat titkárságán 33 évet töltött, ahol az adminisztrációs feladatokat látott el. Kis kitérő után ismét irodai alkalmazottként folytatja pályafutását a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munkaszervezetében, ahol irodavezetői feladatokat lát el. Tokaji születésűként elhivatott a borvidék, ezen belül Tokaj városának fejlődését és fejlesztését illetően.
Patonayné Iván Tünde
Patonayné Iván Tündepénzügyi és államháztartási referens
2005-ben Informatikus közgazdász diplomát szerzett a Gábor Dénes Főiskolán. Államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelői végzettséggel, továbbá környezetvédelmi termékdíj ügyintézői képesítéssel rendelkezik. 2000. évtől Tokajban él és dolgozik. 15 évig a Tokaj Város Önkormányzat adóügyi ügyintézőjeként illetve anya­könyv­vezetőjeként dolgozott munkája során széles rálátást szerzett a település és annak lakóit illetően. 2015. március 16. naptól a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munka­szervezetének munkavállalója pénzügyi és államháztartási referens pozícióban. Szakmai munkája során szerzett tudását a borvidék fejlődésének elősegítésében akarja kamatoztatni.
Kolossváry Ivett
Kolossváry Ivettkommunikációs szakértő, szóvivő
Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte orosz- politológia szakon, majd a Budapesti Kommunikációs Főiskolán szerzett média grafikai szaktanácsadó szakiránnyal szerzett diplomát. Országos médiában és grafikai stúdióban szerzett több éves szakmai tapasztalat után az Emberi Erőforrások Minisztériumának Parlamenti Főosztá­lyán dolgozott évekig, ahol a tárca parlamenti feladatainak és kommuni­kációjának a koordinálása volt a fela­data. Fontosnak tartja a Tanács munkájáról történő hatékony tájékoztatást, közelebb hozva azt a helyi lakosok számára. Kiemelten foglalkozik a helyi és az országos médiával való kapcsolat­­építéssel, a borvidék hírét és ezen belül a Tanács hírnevét öregbítő sajtómeg­jelenésekkel.
Horváth László
Horváth Lászlóvilágörökségi projekt koordinátor
Horváth László agrár és közgazdasági üzemmérnök, közgazdasági menedzser (MBA) diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudo­mányi Karán. 1995-tól 2000-ig a KKV szektort érintő gazdaságfejlesztési és képzési modulokban, 2000-től térségi és területfejlesztési felzárkóztatási és vidékfejlesztési programok kidolgozásá­ban és operatív lebonyolításá­ban vett részt. 2016. márciusától projekt koordinátorként dolgozik a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munka­szervezetében.

Átfogó, együttműködésen alapuló, konzorciális, tematizált térségi gazdaság­fejlesztési projektek generálá­sát, sikeres lebonyolítását tarja elsődleges célnak a Borvidéken, ahol valamennyi település és szektor szereplő aktívan képviselteti magát.

Dévald István
Dévald Istvánprojektkoordinátor
Felnőttképzési és kulturális menedzser szakon végzett a Debreceni Egyetemen 1996-ban. A borvidék és Tokaj város kulturális, közművelődési életében tevékenykedett hosszú időn át. A közművelődési, kulturális életben elvégzett munkámon túl jelentős tapasztalatai vannak az európai uniós fejlesztési projektek előkészítésében és lebonyolításában. Több Tokajban sikeresen lezárult nagy projekt megfogalmazásában, előkészítésében és lebonyolításában vett részt. Tokajban a Borok Háza felépítése, a volt zsinagóga rekonstrukciója, a Paulay Ede Színház megvalósítása és a Fesztiválkatlan megépítése kapcsán töltött be projektkoordinátori és projektasszisztensi feladatokat. Korábbi munkavégzése révén kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a borvidéken. A világörökség témakörében részt vett két közvélemény kutatás ( 2009, 2015) előkészítésében és lebonyolításában. Ennek köszönhetően tisztában van a borvidékünk előtt álló nagy kihívásokkal, a helyi társadalmat leginkább foglalkoztató problémákkal és a világörökséggel kapcsolatos identitással.
Dr. Kovács Attila
Dr. Kovács Attilaprojektkoordinátor
Jogász diplomáját a Károli Gáspár Egyetem Jogi karán szerezte, majd a londoni City-ben hallgatott nemzetközi jogot. Ösztöndíjasként dolgozott a Magyar Államkincstár jogi osztályán, diplomata gyakornoként a varsói követségen. Dolgozott a KIM Területi Közigazgatás Fejlesztésért felelős államtitkár személyi asszisztenseként, valamint biztosítási referensként az NGM Pénzügyi Szabályozási Főosztályán. 2015-ben megalapította Budán a Bereg Embassy bistrót, melynek küldetése a beregi ízek bemutatása a fővárosiak vidékre csalogatása. 2017 októberétől projekt koordinátorként csatlakozott a Tanács munkaszervezetéhez. Fő feladata Tokaj-Hegyalja Világörökségi értékeinek megőrzése, az abban lévő fejlesztési potenciál maximális kiaknázása.