MUNKATÁRSAINK

Strommer Dávid
Strommer Dávidügyvezető igazgató
A Budapesti Műszaki Egyetemen közgazdász képesítést szerzett. Szakmai pályafutását Európai Uniós és hazai forrásokkal kapcsolatos tanácsadó cégeknél kezdte. A Széchenyi Program­iroda regionális igazgatói pozíciójában eltöltött évek alatt az uniós és hazai pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás­ban, az eljárásban való segítség­nyújtásban vállalt szerepet. A térség gazdaságfejlesztési és társadalmi megújulási irányainak megva­lósí­­tása érdekében fontosnak tartja a hatékony együttműködést Tokaj-Hegyalja szereplőivel, a helyi elképzelések összefogását, a közös irány meghatározását. Ügyvezető igazgató­ként arra törekszik, hogy a Tanács célkitűzéseit a lehető leghatékonyabban valósítsa meg, mindig szem előtt tartva a térségi szereplők igényeit.
Karóczkainé Kerchner Anikó
Karóczkainé Kerchner Anikógazdasági igazgató
Sárospatakon született, így Zempléni lakosként szívén viseli a régió fejlődését, a térségben élők sorsát. Édesapja révén a gyökerei Hercegkúthoz kötik, ennek köszönhetően nagy értéket képvisel számára a Tokaji borvidék. 1998 óta gazdasági vezetőként tevékenykedik. Szakmai tapasztalatainak nagy részét a vállalkozói és a nonprofit szektorban szerezte. 2011-től foglalkozik Európai Uniós projektek koordinálásával, pénzügyi vezetésével, ezenkívül számos kiemelt projekt végrehajtásában vett részt az elmúlt években.
Várkonyi Hajnalka
Várkonyi Hajnalkairodavezető, Budapest
A Debreceni Egyetem Bölcsészet­tudományi karán pszichológus diplomát szerzett a munkapszichológiára specializálódva. Budapestre költözése után egy központi hivatal vezetőjének asszisztenseként kezdett dolgozni, ahol belső kommunikációs feladatok mellett konferenciák és rendezvények szervezésében szerzett tapasztalatot. A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. irodájának vezetése és az ügyvezető munkájának támogatása mellett turisztikai fejlesztések terén segíti a Tanács munkáját.
Tóth Marianna, irodavezető, Tokaj;
Tóth Marianna, irodavezető, Tokaj;
1982-ben végzett Miskolcon vízgazdálkodási szakon, majd 2004-ben a Nyiregyházi Egyetem titkárságvezetői szakán felsőfokú képzésben részesült. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Hajózási Szolgálat titkárságán 33 évet töltött, ahol az adminisztrációs feladatokat látott el. Kis kitérő után ismét irodai alkalmazottként folytatja pályafutását a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munkaszervezetében, ahol irodavezetői feladatokat lát el. Tokaji születésűként elhivatott a borvidék, ezen belül Tokaj városának fejlődését és fejlesztését illetően.
Patonayné Iván Tünde
Patonayné Iván Tündepénzügyi és államháztartási referens
2005-ben Informatikus közgazdász diplomát szerzett a Gábor Dénes Főiskolán. Államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelői végzettséggel, továbbá környezetvédelmi termékdíj ügyintézői képesítéssel rendelkezik. 2000. évtől Tokajban él és dolgozik. 15 évig a Tokaj Város Önkormányzat adóügyi ügyintézőjeként illetve anya­könyv­vezetőjeként dolgozott munkája során széles rálátást szerzett a település és annak lakóit illetően. 2015. március 16. naptól a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munka­szervezetének munkavállalója pénzügyi és államháztartási referens pozícióban. Szakmai munkája során szerzett tudását a borvidék fejlődésének elősegítésében akarja kamatoztatni.
Kolossváry Ivett
Kolossváry Ivettkommunikációs szakértő, szóvivő
Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte orosz- politológia szakon, majd a Budapesti Kommunikációs Főiskolán szerzett média grafikai szaktanácsadó szakiránnyal szerzett diplomát. Országos médiában és grafikai stúdióban szerzett több éves szakmai tapasztalat után az Emberi Erőforrások Minisztériumának Parlamenti Főosztá­lyán dolgozott évekig, ahol a tárca parlamenti feladatainak és kommuni­kációjának a koordinálása volt a fela­data. Fontosnak tartja a Tanács munkájáról történő hatékony tájékoztatást, közelebb hozva azt a helyi lakosok számára. Kiemelten foglalkozik a helyi és az országos médiával való kapcsolat­­építéssel, a borvidék hírét és ezen belül a Tanács hírnevét öregbítő sajtómeg­jelenésekkel.
Horváth László
Horváth Lászlóvilágörökségi projekt koordinátor
Horváth László agrár és közgazdasági üzemmérnök, közgazdasági menedzser (MBA) diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudo­mányi Karán. 1995-tól 2000-ig a KKV szektort érintő gazdaságfejlesztési és képzési modulokban, 2000-től térségi és területfejlesztési felzárkóztatási és vidékfejlesztési programok kidolgozásá­ban és operatív lebonyolításá­ban vett részt. 2016. márciusától projekt koordinátorként dolgozik a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munka­szervezetében.

Átfogó, együttműködésen alapuló, konzorciális, tematizált térségi gazdaság­fejlesztési projektek generálá­sát, sikeres lebonyolítását tarja elsődleges célnak a Borvidéken, ahol valamennyi település és szektor szereplő aktívan képviselteti magát.

Dévald István
Dévald Istvánprojektkoordinátor
Felnőttképzési és kulturális menedzser szakon végzett a Debreceni Egyetemen 1996-ban. A borvidék és Tokaj város kulturális, közművelődési életében tevékenykedett hosszú időn át. A közművelődési, kulturális életben elvégzett munkámon túl jelentős tapasztalatai vannak az európai uniós fejlesztési projektek előkészítésében és lebonyolításában. Több Tokajban sikeresen lezárult nagy projekt megfogalmazásában, előkészítésében és lebonyolításában vett részt. Tokajban a Borok Háza felépítése, a volt zsinagóga rekonstrukciója, a Paulay Ede Színház megvalósítása és a Fesztiválkatlan megépítése kapcsán töltött be projektkoordinátori és projektasszisztensi feladatokat. Korábbi munkavégzése révén kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a borvidéken. A világörökség témakörében részt vett két közvélemény kutatás ( 2009, 2015) előkészítésében és lebonyolításában. Ennek köszönhetően tisztában van a borvidékünk előtt álló nagy kihívásokkal, a helyi társadalmat leginkább foglalkoztató problémákkal és a világörökséggel kapcsolatos identitással.
Dr. Kovács Attila
Dr. Kovács Attilaprojektkoordinátor
Jogász diplomáját a Károli Gáspár Egyetem Jogi karán szerezte, majd a londoni City-ben hallgatott nemzetközi jogot. Ösztöndíjasként dolgozott a Magyar Államkincstár jogi osztályán, diplomata gyakornoként a varsói követségen. Dolgozott a KIM Területi Közigazgatás Fejlesztésért felelős államtitkár személyi asszisztenseként, valamint biztosítási referensként az NGM Pénzügyi Szabályozási Főosztályán. 2015-ben megalapította Budán a Bereg Embassy bistrót, melynek küldetése a beregi ízek bemutatása a fővárosiak vidékre csalogatása. 2017 októberétől projekt koordinátorként csatlakozott a Tanács munkaszervezetéhez. Fő feladata Tokaj-Hegyalja Világörökségi értékeinek megőrzése, az abban lévő fejlesztési potenciál maximális kiaknázása.
Máté Petra
Máté Petraprojektkoordinátor
A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett közgazdász diplomát. Szakmai pályafutását egy debreceni tanácsadó cégnél kezdte, ahol az Európai Uniós projektek megvalósulásának első lépcsőfokaként pályázatíróként dolgozott. 2015-ben a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. budapesti központjába került, ahol először projektkoordinátori, majd ezt követően projektmenedzseri pozícióban tett szert a projektek megvalósításához szükséges ismeretekre, több évig a Fiatalok Vállalkozóvá válásának támogatásában vállalt vezető szerepet. 2019. februártól projekt koordinátorként csatlakozott a Tanács munkaszervezetéhez, ahol több éves tapasztalatai alapján segíti a Tokaj Borvidék fejlesztéseinek mielőbbi sikeres megvalósulását és a Tanács munkáját.
Breitenstein Nikolett
Breitenstein Nikolett projektkoordinátor
2008-ban szerezte angol tanár és bölcsész szakos diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen. 2009-2012-ig helyszíni munkaügyi felügyelőként tevékenykedett, majd Budapestre költözése után a Nemzetgazdasági Minisztérium Adózásért Felelős Helyettes Államtitkárságán és a Miniszterelnökségen egy kormánybiztos mellett látott el titkárságvezetői feladatokat. 2018. novemberétől dolgozik projektkoordinátorként a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munka¬szervezetében.
Vajda Zsófia
Vajda Zsófiavilágörökségi referens
Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte történelem szakon, jelenleg kulturális örökségvédelmi tanulmányokat folytat. Fontosnak tartja a borvidék szellemi és kulturális örökségének, műemlékeinek feltárását és megőrzését, valamint az örökség-elemek megismertetését a helyi lakossággal és a látogatókkal.