PÁLYÁZATI KÖRKÉP

Témakör Pályázók köre Link Beadási határidő
VP2-4.1.3.1-16
Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
mezőgazdasági termelő, konzorcium, termelői csoport
Teljes kiírás
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség.
VP-2-4.1.3.2.-16
Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
mezőgazdasági termelő, konzorcium, termelői csoport
Teljes kiírás
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség.
VP2-4.1.3.3-16
Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése
mezőgazdasági termelő, konzorcium, termelői csoport
Teljes kiírás
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetőség.
VP5-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése mezőgazdasági termelő
Teljes kiírás
A támogatási kérelmek benyújtása: 2016. március 1. – 2018. február 28.
VP6-7.2.1.2-16
Egyedi szennyvízkezelés
a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő, vidéki térségben lévő települések, településcsoportok, egyes külterületi településrészek
Teljes kiírás
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016.04.22. naptól 2018.04.21. napig  van lehetőség.
KEHOP-5.4.1
Szemléletformálási programok
települési önkormányzatok,
alap- és/vagy középfokú közoktatási intézmények (illetve azok fenntartói és/vagy üzemeltetői és/vagy tulajdonosai); civil szervezetek
Teljes kiírás
A támogatási kérelmek benyújtása legkorábban a felhívás megjelenését követően, 2016. június 6-ától legkésőbb 2018. június 6-áig lehetséges.
TOP-6.3.1-15
Barnamezős területek rehabilitációja
városi jogállású település helyi önkormányzata, kivéve a megyei jogú városokat
Teljes kiírás
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 9-től 2016. augusztus 8-ig lehetséges.

TOP-5.1.2-15
Helyi foglalkoztatási együttműködések
helyi önkormányzat
Teljes kiírás

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 31-től 2016. augusztus 31-ig lehetséges

Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervek: nemzeti park igazgatóságok
Teljes kiírás
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. december 07-től – 2020. december 31-ig lehetséges.
GINOP-8.3.1-16
Mikro-, kis- és középvállalkozások
versenyképességének növelése célú Hitelprogram
egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet formájában működő vállalkozások
Teljes kiírás
A Hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezettnek folyósítást teljesíteni.
VP2-6.3.1-16
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő
Teljes kiírás
  1. március 21. – 2018. március 20.