BODROGKERESZTÚR TURISZTIKAI ATTRAKTIVITÁSÁNAK FEJLESZTÉSE

A turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP 7.1.9-17) pályázatból nyert összeg a térség turisztikai kínálatának színesítését szolgálja. A projekt célja a település központi részének turisztikai igényeket figyelembe vevő rehabilitációja, az egykori mezővárosi jelleg részbeni visszaállítása, a kiemelt történelmi, vallási és kulturális vonzerővel rendelkező épületek felújítása turisztikai funkciókkal való ellátása. Bodrogkeresztúron a pályázat keretében megújul a közvilágítási rendszer mintegy 2,2 km hosszan, szintén ezen a területen megtörténik a légkábelek földbe helyezése is. A főutca és kapcsolódó utcák rehabilitációja mind a burkolt-, mind zöldfelületek, új utcabútorok kihelyezése, valamint parkolási lehetőségek kialakítása is tervezett. A  Hétvezér parknál közvetlen, kiépített kapcsolat jön létre a Bodrog-parttal, ahol „lapátos” megállóhely készül egy úszó stéggel, továbbá egy mobiltöltő pontként funkcionáló új zenepavilon és kialakításra kerül. A településen további fejlesztésként felújításra kerül a Református templom, a Keresztúri pincesor/pinceoromzatok rehabilitációja is megtörténik, valamint a gólyafészkek megóvása érdekében 50db gólyaoszlop kerül telepítésre.

HELYSZÍNEK

Új Zenepavilon