VP2-4.1.3-20-Kertészeti üzemek korszerűsítése

Támogatási célterületek:

 1. Célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:
  a) Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése.
  b) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése
  c) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése
  d) Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
  e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 2. Célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:
  a) Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése
  b) Hűtőházakra, hűtőtárolókra vonatkozó tevékenységek
  c) Zöldség- és burgonyatárolókra vonatkozó tevékenységek
  d)   A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai)
  e)  Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
  f)  Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Támogatást igénylők köre:

 • Mezőgazdasági termelők
 • Kollektív beruházási projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.

 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Első szakasz:  2020. október 19. – 2020. november 20.
Második szakasz:  2021. január 18. – 2021. február 19.

Támogatást igénylők köre:

 • Mezőgazdasági termelők
 • Kollektív beruházási projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 2 milliárd forint.  A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Bővebb információ, forrás: https://www.palyazat.gov.hu