TFC-M-1.1.2-2020-Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

A pályázat célja:

A konstrukció célja, hogy a panziók és szállodák átfogó megújításán és az új szálláshelyek létesítésén túl mindazon magyarországi, Budapesten kívüli szálláshelyek is támogatásban részesüljenek, amelyek a korábbi fejlesztési programokból kimaradtak. A program megvalósításával a magyarországi magánszálláshelyek túlnyomó többsége megújul.

A konstrukció további célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, a szálláshely működéséből származó árbevétel által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése, a turisztikai szektor adófizetési képességének erősítése, az adófizetési morál javítása.

A jogosultak köre:

Azon magánszálláshelyek, amelyek a pályázat kiírásának napján magánszálláshelynek minősülnek és azon egyéb szálláshelyek, amelyek legfeljebb 8 szobát – maximum 16 férőhellyel – szálláshelyszolgáltatás érdekében üzemeltetnek. A tervezett pályázati konstrukció keretében olyan pályázók juthatnak forráshoz, amelyek érvényes Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) regisztrációval rendelkeznek.

A támogatás maximális összege, mértéke:

A fejlesztési konstrukció keretei között rendelkezésre álló forrás: 60 milliárd Ft.

Az igényelhető maximális támogatási összeg min.100 ezer max. 8 millió Ft – szobánként legfeljebb 1 millió Forint összeghatárral, vissza nem térítendő támogatás.

Azon pályázók esetében, amelyek 2020. május 18. napján már a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) regisztrációval rendelkeznek, a pályázat benyújtására szolgáló elektronikus űrlapban automatikusan rögzítésre kerül a szobák száma a 2020. május 18. napján fennálló adatok szerint.

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatok benyújtására elektronikus felületen lesz lehetőség, egyszerűsített igénylési eljárás keretében. A benyújtásra jogosultaknak rendelkezniük kell Ügyfélkapu hozzáféréssel.

A támogatási igény magyar nyelven, 2020.június 4. napjától 2020. július 15. napjáig nyújtható be az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ www.ntak.hu)  rendszeren keresztül.

Csatolandó mellékleteket kizárólag postai úton lehet benyújtani a pályázati adatlap benyújtását követő 5 napon belül, zárt csomagolásban a következő címre:

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
(1037 Budapest, Bokor utca 23-25.)

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a pályázati adatlap benyújtását követően generált egyedi pályázati azonosító számát, a pályázó nevét, és címét.

(Az egyedi pályázati azonosító hiányában a pályázat automatikusan elutasításra kerül.)

A naprakész információk érdekében kísérje figyelemmel a www.kisfaludyprogram.hu oldalt

Bővebb információ, forrás: TFC-M-1.1.2.-2020