MFP-SZL/2020-Szolgálati lakás

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Szolgálati lakás című pályázat benyújtására az alábbi időtartamban 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.

A pályázat célja:

A szolgálati lakás program célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámmal rendelkező kistelepüléseken közfeladatot ellátó személy részére a lakhatás biztosításának támogatása. A kiírás 100%-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, átalakítását, bővítését, funkcióváltását segíti, amely ingatlant az adott közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltése idejéig. Azon települések pályázhatnak, amelyek a pályázó településén háziorvos, házi gyermekorvos, jegyző, fogorvos, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, pedagógus, kulturális munkakörben foglalkoztatott személy, óvodapedagógus, védőnő, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott (a kiírás egésze tekintetében együttesen: közfeladatot ellátó személy) számára biztosítanak szolgálati lakást a programból.

A kérelmezők köre: 

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
  • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy tagtelepülésen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A kiírás nem zárja ki azt, hogy a 100% önkormányzati tulajdon több önkormányzat között oszlik meg. Ebben az esetben a pályázatot benyújtó önkormányzatnak valamennyi tulajdonos önkormányzat nyilatkozatát is csatolnia kell a pályázathoz, melyben hozzájárul(nak) a kiírás alapján tervezett beruházás végrehajtásához.

A támogatás összege:

A projektben maximálisan igényelhető támogatási összeg: 30 000 000 forint.          

 A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására: 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.

Bővebb információ, forrás: Magyar Falu Program