MFP-OTF/2020-Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése című pályázat benyújtására az alábbi időtartamban 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.

A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy az 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú településeken új sporttermek jöjjenek létre, vagy a meglévő és elavult állapotú tornaszobák fejlesztésre kerüljenek az óvodákban, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javítása.  Mindezek eredményeként létrehozott sporttermek, tornatermek, tornaszobák, beszerzett fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon a családok számára.

A kérelmezők köre: 

  • Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
  • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A támogatás összege:

  • Újépítésű sportterem, tornaszoba esetén a maximális támogatási összeg: 30 000 000 forint.
  • Tornaszoba fejlesztése, felújítása, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése esetén a maximális támogatási összeg: 15 000 000 forint             
  • A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése: A támogatási összeg 20 %-ig támogatható.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására: 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.

Bővebb információ, forrás: Magyar Falu Program