MFP-ITF/2020-Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése című pályázat benyújtására az alábbi időtartamban 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.

A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy az 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú településeken a meglévő és elavult állapotú tornatermek, tornaszobák fejlesztésre kerüljenek az iskolákban, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javítása.

A kérelmezők köre: 

Területileg illetékes Tankerületi Központok (GFO 312), azon települések (megvalósítási helyek) vonatkozásában, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A támogatás összege:

  • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés esetén az igényelhető maximális támogatási összeg: 50 000 000 forint
  • A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése esetén: A támogatási összeg 20 %-áig támogatható.

 A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására: 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.

Bővebb információ, forrás: Magyar Falu Program