MFP-IEF/2020-Iskola épület felújítása

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Iskola épület felújítása című pályázat benyújtására az alábbi időtartamban 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.

A pályázat célja:

A pályázat célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a meglévő önkormányzati tulajdonban lévő iskolák felújításának és korszerűsítésének, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzésének támogatása.  A program keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a helyi köznevelési infrastruktúra fejlesztéséhez és a kistelepüléseken élő kisgyermekes, vagy letelepedni vágyó családok életének jobbá tételéhez.

A kérelmezők köre: 

A területileg illetékes Tankerületi Központok (GFO 312), azon települések (megvalósítási helyek) vonatkozásában, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A pályázat benyújtásának feltétele, a fejlesztéssel érintett ingatlan a tulajdoni jogával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv hozzájáruló nyilatkozata.

A támogatás összege:

  • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés esetén a maximális támogatási összeg: 100 000 000 forint. :
  • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés nélkül a maximális támogatási összeg: 50 000 000 forint.
  • A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése esetén: A támogatási összeg 5 %-ig támogatható.

 A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására: 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.

Bővebb információ, forrás: Magyar Falu Program