MFP-FHF/2020- Faluházak felújítása

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Faluházak felújítása című pályázat benyújtására az alábbi időtartamban 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.

A pályázat célja:

A kiírás lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések, illetve a közös önkormányzati hivatalok polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú intézményei – „Faluházak” – külső és belső felújítására, korszerűsítésére. A polgármesteri hivatalok felújítása többcélú fejlesztés: egyrészt a korszerűsítéssel a hivatal fenntartásához kapcsolódó költségek tartós csökkentése, a helyben dolgozók munkakörülményeinek javítása a cél, és nem utolsó sorban a helyi lakosság számára egy korszerűbb minél több igényt kielégítő hivatal fog rendelkezésre állni.  Jelen támogatás megoldási lehetőséget nyújthat azon hivatali épületekkel kapcsolatban, amelyek külső, belső felújítása már régóta időszerűvé vált.

A kérelmezők köre: 

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
  • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: ha a projekt megvalósulási helyszíne a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú településen van.
  • Közös önkormányzati hivatalok (GFO 325) esetén: Amennyiben közös önkormányzati hivatal pályázik, a székhely település vagy a tag település csak egy pályázatot nyújthat be ugyanazon épületre (azaz az épület tulajdonosa – vagy a székhely település, vagy a tag település jogosult a pályázat benyújtására). A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy településen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A támogatás összege:

  • Közös önkormányzati hivatal esetében a székhely település tekintetében a maximális támogatási összeg:: 50 000 000 forint.
  • Helyi települési önkormányzatok esetében, amelyek önálló polgármesteri hivatalt tartanak fenn a maximális támogatási összeg: 50 000 000 forint.
  • Közös önkormányzati hivatal esetében a tagtelepülés/kirendeltség esetében a maximális támogatási összeg:: 30 000 000 forint.    

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására: 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.

Bővebb információ, forrás: Magyar Falu Program