LVF/17717/2020-ITM-Kompok, révek fenntartásának, felújításának 2020. évi támogatására

Pályázat kiírója:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A pályázat célja:

Meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatainak, kivételes esetben új eszközök beszerzésének támogatása, továbbá a méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén a működtetés támogatása.

Egy átkelőhely hajózásra alkalmas  úszólétesítményeinek fenntartására, felújítására, fejlesztésére ( egy települési önkormányzat).

A pályázók köre:

Az átkelőhely üzemeltetéséhez előírt valamennyi engedéllyel és eszközzel rendelkező.

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő költségvetési támogatás

A támogatási összeg és intenzitása:

Egyedi elbírálás szerint. 70%

A támogatás mértéke és intenzitása nem haladja meg a bevétellel nem fedezett működtetési költségek 80%-át.

Beadási határidő:

A pályázat elektronikus rögzítése és megküldése a MÁK felé:
2020.június 3. 24.00 óra

Bővebb információ, forrás: https://www.kormany.hu/