GINOP-4.1.4-19-Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása   

A pályázat célja: 

A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Támogatható tevékenységek: 

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

  1. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre.
  2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.
  3. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából.
  4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: 

  1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
  2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése.
  3. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

Támogatást igénylők köre: 

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;            

c)  amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,  gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 129 Egyéb szövetkezet
d) 116 Közkereseti társaság
e) 117 Betéti társaság
f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
g) 228 Egyéni cég
h) 231 Egyéni vállalkozók
i) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
j) 573 Nonprofit részvénytársaság
k) 575 Nonprofit közkereseti társaság
l) 576 Nonprofit betéti társaság
 jogi forma szerint:
aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek. 

 A támogatás formája, mértéke, összege: 

Vissza nem térítendő támogatás
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,6 millió Ft, maximum 100 millió  
b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet. 

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje:

2019 november 11. 9.00 órától 2020 szeptember 15. 10.00 óráig lehetséges

Bővebb információ, forrás: https://www.palyazat.gov.hu