FCA-KP-1-2020-Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése,  az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 2020. évi Magyar Falu Program új programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.

A támogatás összege:

A rendelkezésre álló pénzügyi keret 5 milliárd forint. A Magyar Falu Programban vissza nem térítendő támogatásként elnyerhető összeg: Minimum 2 000 000 Ft, maximum 6 000 000 Ft igényelhető.

 A támogatás formája:

A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású támogatásnak minősül.

Támogatási célterületek:

A civil szervezetek 4 alprogramra pályázhatnak :

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása:

 • Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;
 • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 •  Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte
 • Az igényelhető támogatás összege az 1. célterület  esetében: összesen max. 6.000.000 Ft (hatmillió Ft).

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása:

 •  Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban (https://www.eurotaxglass.hu/) szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza.
 • Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése is lehetséges.
 • Az igényelhető támogatás összege a 2. célterület esetében: összesen max. 4.000.000 Ft (négymillió Ft).

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása:

 •  Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
 •  Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
 • Eszközbeszerzés.
 • Az igényelhető támogatás összege a 3. célterület esetében: összesen max. 2.000.000 Ft (kétmillió Ft).

Civil szervezetek programszervezési támogatása:

 •  A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
 • -A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.
 • Az igényelhető támogatás összege programszervezés esetén: max. 2.000.000 Ft (kétmillió Ft).

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül lehet benyújtani.  A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség
2020 július 1. – 2020. augusztus 7. 12 óra 00 perc

Fontos tudni, hogy egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a pályázati kiírás keretében és kizárólag az egyik pályázati kategóriára igényelhet támogatást.

A támogatást igénylők köre:

 • Az alapítvány /egyesület/ székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amely lakosságszáma 5000 fő vagy 5000 fő alatti,
 • Rendelkezzen minimum 1, lezárt üzleti évvel (legkésőbb 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett szervezet),
 • Rendelkezik az utolsó lezárt évről (2019) szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett, a www.birosag.hu oldalon elérhető számviteli beszámolóval.

Bővebb információ, forrás: www.bgazrt.hu, www.kormany.hu
A pályázattal kapcsolatban további információkat a +36 1 896 0630 telefonszámon, az fca@bgazrt.hu e-mail címen, valamint a mindenkori Civil Információs Centrum címbirtokos szervezetektől kaphatnak.
A pályázati kiírás ITT letölthető.